June 18 2021 06:10:39
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Контрольна робота " ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА" за новою програмою для 9 класу.

Варіант І

І-ІІ рівень ( 1-6 балів)

1. Яким видом соціальних норм не регулювалися суспільні відносини в первісному суспільстві?

 1. Правові норми
 2. Норми моралі
 3. Звичаї та традиції
 4. Релігійні форми

2. Яка особливість державної влади характеризується юридичним обґрунтуванням, визнанням народом країни, а також світовою спільнотою?

 1. Верховенство
 2. Легітимність
 3. Публічність
 4. Суверенність

3. Яка ознака характерна для авторитарного режиму?

 1. Здійснюється повний контроль над економікою.
 2. Допускається обмежений плюралізм.
 3. Повністю відсутня можливість для вільного волевиявлення і врахування інтересів населення.
 4. Держава втручається у приватне життя населення.

4. Які норми є загальнообов’язковими і формально визначеними?

 1. Моральні.
 2. Правові.
 3. Звичаєві.
 4. Релігійні.

5. Визначте, яке з наведених понять характеризує форму державного правління.

 1. Імперія;
 2. федерація;      
 3. республіка;     
 4. демократія;

6. Визначте тип республіки за наведеною характеристикою.

Президент, як і парламент, обирається всім населенням. Він формує і очолює уряд, є главою держави і формально не підзвітний парламенту.

 1. Президентська;
 2. президентсько-парламентська; .
 3. парламентсько-президентська;

7.Розподіліть назви в таблиці. ( 2 бали)

Форми правління

Форми державного устрою

 

 

1.Конфедерація., 2.імперія, 3.дуалістична  монархія, 4. тоталітаризм, 5.парламенська  республіка, 6. унітарна держава, 7.демократія, 8.авторитаризм, 9.федерація, 10.теократична держава,

ІІІ рівень (7-9 балів)

1. Прочитайте уривки зі статей Конституції та законів України. Про які ознаки держави йдеться?

а) "Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України";

б)  "В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Кон­ституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй";

  в) "Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів…";

г) "Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом";

2.  Співвіднесіть характеристику теорії походження держави і назву теорії.

1. форма правління, при якій вища державна влада належить обраним на певний строк органам влади.

1.Нормативно-правовий акт

2. Обов’язкові платежі на користь держави від громадян, підприємств, організацій, установ, необхідні для функціонування держави (утримання державного апарату, медицина, освіта, культура тощо).

2. Класи

3. офіційний документ, що приймається уповноваженим органом, який встановлює, скасовує або змінює правові норми для врегулювання суспільних відносин

3.Податки

4. основні напрями діяльності держави для управління суспільством.

4.Республіка

5. великі групи людей, що різняться за наявністю чи відсутністю у їхніх руках приватної власності на засоби виробництва

 

3.Охарактеризуйте демократичний режим.

IV рівень ( 10-12 балів)

1.  Визначте державний лад. (форма правління, форма державного устрою, державний режим). Які ознаки вказують на це?

А). В країні є король і парламент. Парламент складається з двох палат. Верхню палату парламенту призначає король, а нижня оби­рається населенням держави на 5 років. Король може розпустити парламент й має право накладати вето на закони, прийняті парламентом. Король призначає і звільняє уряд. Держава поділяється на кантони, де є свої органи самоврядування.

Б). До складу держави входять 10 графств. У кожному графстві є свої уряд та парламент. Інтереси графств у верхній палаті Народних зборів, парламенті держави, представляють по 5 представників. Нижня палата Народних зборів формується шляхом всенародних виборів за списками політичних партій в загальнодержавному виборчому окрузі. Конституції графств приймаються їхніми парламентами, але вони не повинні суперечити конституції держави, що приймається Народними зборами.

Уряд в державі формується партією, що перемогла на виборах, або коаліцією партій, яка матиме більшість депутатів у Народних зборах. Уряд призначається та звільняється парламентом. В державі вже понад 10 років діє закон про опозицію, який гарантує діяльність опозиційних сил.

 

 

 

Варіант ІІ

І-ІІ рівень ( 1-6 балів)

1. Яке поняття не входить до складових елементів державного устрою?

 1. Форма державного правління.
 2. Форма державних органів.
 3. Форма територіального устрою.
 4. Політичний режим.

2. За якої форми правління державна влада повністю або частково зосереджується в руках одноосібного глави держави і передається у спадок?

 1. Президентська республіка.
 2. Федерація.
 3. Парламентська республіка.
 4. Монархія.

3. Прихильники якої теорії походження держави прагнуть довести, що головною причиною виникнення держави, є зростання народонаселення?

 1. Класової теорії.
 2. Теорії географічного детермінізму.
 3. Демографічної теорії.
 4. Теорії насильства.

4. Правила поведінки, які встановлюються і забезпечуються об’єднаннями громадян:

 1. Право.
 2. Мораль.
 3. Корпоративні норми.
 4. Звичаї.

5. Складна форма територіального устрою союзної держави, яка складається з державних   утворень, що мають юридичну і політичну самостійність, - це…

 1. Унітарна держава,
 2. федерація,
 3. конфедерація,
 4. імперія.

6. Установіть тип республіки за наведеною характеристикою.

Главою держави є президент, який обирається здебільшого парламентом. Парламент домінує в системі органів державної влади. Він формує уряд, який несе відповідальність лише перед парламентом.

 1. Президентська;
 2. президентсько-парламентська;
 3. парламентсько-президентська;

7. Розподіліть назви в таблиці.( 2 бали)

Форми державних режимів

Форми державного устрою

 

 

            1. Конфедерація., 2.імперія, 3.обмежена монархія, 4. тоталітаризм, 5.президентська республіка, 6. унітарна держава, 7.демократія, 8.авторитаризм, 9.федерація, 10.теократична держава

ІІІ рівень ( 7-9 балів)

1. Прочитайте уривки зі статей Конституції та законів України. Про які ознаки держави йдеться?

а) "Україна розвивається як суверенна національна держава в існуючих кордонах";                                                                                                                                                          

б) "Україна має право на власні Збройні сили, внутрішні війська та органи державної безпеки";  

в) "Україна виступає рівноправним учасником міжнародних відносин, активно сприяє укріпленню загального миру і безпеки". 

г) «Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України";

2.Співвіднесіть термін та його визначення 

1. Здатність держави проводити самостійну внутрішню і зовнішню політику.

1. Право

2. система загальнообов’язкових, формально визначених, загальних

правил поведінки, що встановлюються, гарантуються і охороняються державою та регулюють суспільні відносини між людьми.

2. Форма держави

3. сукупність юридичних норм, які регулюють певний вид чи сторону суспільних відносин і становлять самостійний елемент системи права

3. Галузь права

4.поєднання способу організації і здійснення державної влади, методів її здійснення та форм зворотного зв’язку органів держави з населенням.

4. Суверенітет

 

5. Інститут права

3. Охарактеризуйте тоталітарну державу. 

ІV рівень ( 10-12 балів)

1.  Визначте державний лад. (форма правління, форма державного устрою, державний режим). Які ознаки вказують на це?

А.)  Раз на 4 роки у країні обирають президента та парламент. Президента обирають всенародно. Президент призначає на посади міністрів уряду і є його головою. Парламент видає закони, на які може накладати вето президент. Держава поділяється на округи, де також є свої парламенти та уряди. Поряд із загальнодержавною конституцією конституції існують і в кожному окрузі.                                                                                                                                                        

Б). В результаті державного перевороту владу в країні захопили військові на чолі з генералом К., який сам видає закони й керує державою особисто, проголосивши себе президентом держави. Задля підтримки порядку всіх, хто не задоволений його приходом до влади, помістили до концентраційних таборів. Для того, щоб народ був «слухнянішим», кілька тисяч осіб, які особливо виступали проти нової влади, було страчено без суду і слідства.  

В провінціях, з яких складається держава, президент призначив на посади керівників своїх бойових соратників, які особисто йому повинні звітувати про порядок та стан економіки у довірених їм територія.

 

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.08 сек. 2,762,739 унікальних відвідувачів