June 18 2021 06:11:21
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Нове календарне планування для 8 класу з історії України

 

Історія України

Кількість 

годин 

Зміст 

навчального матеріалу 

Державні вимоги 

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 

1 

ВСТУП. Середньовічна спадщина України. Основні події і постаті. 

Ранній новий час Особливості ранньомодерної доби в історії України.

Учень/учениця: 

• показує на карті українські землі на кінець XV ст.;

• характеризує особливості Раннього нового часу в історії України;

• визначає періодизацію та види джерел історії України в Ранній новий час;

• пояснює, застосовує терміни і поняття: «Ранній новий час»; «Ранньомодерна доба». 

Розділ І. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в ХVІ ст. 

9 

Політичне становище українські землі у першій половині ХVІ ст.

Соціальній структура суспільства. (магнати, шляхта, духовенство, містяни, селяни). Василь-Костянтин Острозький.

 

Економічне життя села і міста: фільварки, цехи. Торгівля. Сільське та міське самоврядування.

 

Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українські землі.

 

Українське козацтво. Перші Січі. Дмитро Вишневецький. Запорозька Січ – козацька республіка.

 

Реєстрове козацтво. Становлення козацького стану. Козацькі війни кінця ХVІ ст.

 

Практичне заняття

Повсякденне життя представників основних верст суспільства.

 

Церковне життя. Особливості реформаційних та контрреформаційних рухів в Україні. Православні братства.

 

Культурно-освітнє життя. Острозька академія, братські школи, єзуїтські колегії.

Пересопницьке Євангеліє. Книговидання. Іван Федоров.

 

Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво.   

Учень/учениця: 

• показує на карті територіальний розподіл українських земель на початок XVІ ст.;  зміни, що відбулися на українських землях унаслідок Люблінської унії; перші Січі; райони козацьких повстань 1590-х років;

• характеризує особливості соціально-економічного, політичного та релігійного життя на українських землях; зміст Люблінської унії; діяльність православних братств; розвиток книговидання та шкільництва; повсякденне життя українців; історико-культурні пам’ятки;

• визначає причини й наслідки Люблінської унії; виникнення козацтва і січей; вплив реформаційних і контрреформаційних рухів в Україні; історичне значення Пересопницького Євангелія;

• висловлює судження щодо діяльності Василя-Костянтина Острозького, Дмитра Вишневецького, Івана Федорова, Криштофа Косинського та Северина Наливайка;

• називає дати Люблінської унії, утворення першої Запорозької Січі, виходу друком перших книжок, заснування Острозької академії;

• пояснює, застосовує терміни і поняття: «фільварок», «шляхта», «магдебурзьке право», «магнат», «козак», «унія», «Запорозька Січ», «кіш», «козацька старшина», «кошовий отаман», «козацька рада», «козацькі клейноди», «реєстрове козацтво», «низове козацтво», «курінь», «покозачення», «козацькі війни», «церковні братства», «слов’яно-греко-латинська школа», «колегія», «академія», «вертеп», «гравюра». 

1 

Узагальнення. Тематичний контроль 

Розділ ІІ. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІ ст. 

8 

Церковні собори в Бересті 1596 р. Розкол православної церкви. Утворення Греко-католицької церкви.

 

Кримське ханство. Внутрішня і зовнішня політика.

 

Походи козаків першої чверті ХVІІ ст. 

 

Петро Конашевич-Сагайдачний. Похід на Москву 1618 р.

Військо Запорозьке і Хотинська війна.

 

Практичне заняття:

Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва.

 

Боротьба за відновлення православної ієрархії. Реформи митрополита Петра Могили.

 

Козацько-селянські повстання 20-30-х рр. ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького».

 

Києво-Могилянський колегіум. Полемічна література. Архітектура. Образотворче мистецтво.   

Учень/учениця: 

• показує на карті Кримське ханство та шляхи набігів кримських татар; напрямки походів козаків на володіння Османської імперії та Московське царство; райони козацьких повстань 1620-1630-х років;

• характеризує внутрішню і зовнішню політику кримських ханів; військово-політичну організацію козацтва; морські та суходільні походи козаків; традиції, звичаї та побут козаків; історико-культурні пам’ятки доби;

• визначає причини й наслідки Берестейської унії; козацько-селянських повстань 1620-1630-х років;

• висловлює судження щодо діяльності Іпатія Потія, Герасима та Мелетія Смотрицьких, Іван Вишенський, Петро Могила, Петро Конашевич-Сагайдачний;

• називає дати утворення Греко-католицької церкви; доби «героїчних походів», походу козаків на Москву; Хотинської війни; козацько-селянських повстань; створення Києво-Могилянського колегіуму; видання «Ординації Війська Запорозького»;

• пояснює, застосовує терміни і поняття: «Греко-католицька церква», «полемічна література», «героїчні походи». 

1 

Узагальнення. Тематичний контроль 

Розділ ІІІ. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

середини XVII ст. 

5 

Передумови, причини,  початок Національно-визвольної війни. Події 1648-1649 рр. Зборівський договір.

 

Українська козацька держава – Війська Запорозького. Адміністративно-територіальний устрій. Соціально-економічне життя. Зовнішня політика.

 

Практичне заняття:

Богдан Хмельницький як політик і людина

 

Події 1650–1651 рр. Білоцерківський договір. Битва під Батогом. Молдавські походи.

Облога Жванця. Кам`янецька угода.

 

Українсько-московський договір 1654 р. Воєнно-політичні події 1654–1655 рр. Віленське перемир’я. Українсько-шведсько-трансильванський союз.

Учень/учениця: 

• показує на карті полковий устрій держави – Війська Запорозького; кордони Української козацької держави; основні напрямки походів і битви Національно-визвольної війни;

• характеризує перебіг Національно-визвольної війни; соціально-економічне становище українських земель після утворення козацької держави; зміст Зборівського і Білоцерківського договорів, «Березневих статей», Кам`янецької угоди, умови Віленського перемир’я;

• визначає причини та наслідки Національно-визвольної війни українського народу; наслідки українсько-московського договору 1654 р.; утворення українсько-шведсько-трансильванського союзу.

• пояснює особливості здійснення влади гетьмана в козацькій державі; взаємовідносини Війська Запорозького з державами-сусідами;

• висловлює судження щодо діяльності Богдана Хмельницького та його сподвижників в розбудові козацької держави; характер відносин з сусідніми державами;

• називає дати основних битв Національно-визвольної війни, укладення Зборівського, Білоцерківського договорів, Березневих статей, Кам`янецької угоди, Віленського перемир’я;

• пояснює, застосовує терміни і поняття: «Гетьманщина», «гетьман», «генеральна старшина», «генеральна військова та старшинська ради», «універсал», «полк», «сотня». 

1 

Історія рідного краю 

1 

Узагальнення. Тематичний контроль 

Розділ ІV. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х років ХVІІ –  

НА ПОЧАТКУ ХVІІІ ст. 

9 

Іван Виговський. Гадяцька угода. Україно-московська війна. Конотопська битва. Початок Руїни.

 

Юрій Хмельницький. Розкол Гетьманської держави. Павло Тетеря та Іван Брюховецький. Андрусівське перемир’я.

 

Петро Дорошенко. Спроби об’єднання Лівобережної та Правобережної Гетьманщини. Дем’ян Многогрішний. Іван Самойлович. Чигиринські походи. Бахчисарайський мир. «Вічний мир».

 

Припинення існування Правобережної Гетьманщини. Правобережне козацтво в останній чверті ХVІІ ст.

 

Заселення і розвиток Слобідської України. Слобідські козачі полки.  Запорозьке козацтво. Іван Сірко.

 

Практичне заняття: 

«Руїна»: причини і наслідки.

 

Івана Мазепи. Внутрішня і зовнішня політика. Семен Палій. Північна війна і Україна.

 

Пилип Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні.

 

Церковне життя. Освіта. Архітектура. Образотворче мистецтво.

Учень/учениця: 

• показує на карті території Лівобережної і Правобережної Гетьманщини, Запорозької Січі, Слобідської України; події україно-московської війни; межу поділу України за Андрусівським перемир’ям, Бахчисарайським договором, «Вічним миром»; Чигиринські походи; події Північної війни на українських землях; територію поширення повстання Семена Палія;

• характеризує зміст політики Росії щодо українських земель; адміністративно-територіальний устрій, господарське та повсякденне життя запорозьких земель; внесок Києво-Могилянської академії в розвиток освіти і науки; історико-культурні пам’ятки доби; основні положенні Конституції Пилипа Орлика;

• визначає причини і наслідки періоду «Руїни»; військово-політичного виступу Івана Мазепи;

• висловлює судження щодо діяльності гетьманів Івана Виговського, Юрія Хмельницького, Павла Тетері, Івана Брюховецького, Петра Дорошенка, Дем’яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи, Пилипа Орлика; кошових отаманів Івана Сірка, Костя Гордієнка; полковника Семена Палія; Феофана Прокоповича;

• називає хронологічні межі періоду Руїни, дати Гадяцької угоди, Андрусівського договору, Бахчисарайського договору, «Вічного миру», повстання під проводом С.Палія; зруйнування Батурина і Чортомлицької Січі, Полтавської битви; ухвалення Конституції Пилипа Орлика;

• пояснює, застосовує терміни і поняття: «Руїна», «протекторат», «Малоросійська колегія», «козацьке бароко», «Чигиринські походи».

1

Історія рідного краю

1

Узагальнення. Тематичний контроль

Розділ V. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 20–90-х рр. ХVІІІ ст.

10

Іван Скоропадський, Павло Полуботок. Перша Малоросійська колегія. Данило Апостол. «Правління гетьманського уряду».

 

Кирило Розумовський. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні. Друга Малоросійська колегія. Запровадження кріпацтва.

 

Нова (Підпільненська) Січ. Петро Калнишевський. Ліквідація Запорозької Січі.

 

Російсько-турецькі війни XVIII ст. і Україна. Ліквідація Кримського ханства. Колонізація Півдня України.

 

Правобережна Україна.  Гайдамаки. Коліївщина. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків.

 

Поділи Речі Посполитої. Зміни становища Правобережної України у складі Російської імперії.

 

Західноукраїнські землі у складі володінь австрійських Габсбургів. Реформи Марії-Терезії та Йосипа ІІ.

 

Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода.

 

Архітектура. Образотворче мистецтво. Музики

 

Практичне заняття:

Козацькі літописи ХVІІ – ХVІІІ ст. як історичні джерела.

Учень/учениця:

• показує на карті територію Лівобережної Гетьманщини, Олешківської і Нової Січі, Слобідської України; територіальні зміни, що відбулися унаслідок російсько-турецьких воєн, поділів Речі Посполитої, ліквідації Кримського ханства;

• характеризує основні напрями політики Російської і Австрійської імперій щодо українських земель; адміністративно-територіальний устрій, господарське та повсякденне життя запорозьких земель; внесок Києво-Могилянської академії в розвиток освіти і науки; історико-культурні пам’ятки доби;

• визначає причини і наслідки скасування гетьманства, ліквідації Запорозької Січі; поділів Речі Посполитої; приєднання земель Правобережжя, Поділля, Волині та Кримського ханства до Росії; особливості розвитку культури козацької доби; причини розгортання гайдамацького та опришківського руху на Правобережжі; наслідки реформ Марії-Терезії та Йосипа ІІ для українських земель;

• висловлює судження щодо діяльності гетьманів Івана Скоропадського, Павла Полуботка, Данила Апостола, кошового отамана Петра Калнишевського; Олекси Довбуша, Максима Залізняка, Івана Гонти; Григорія Сковороди;

• називає дати остаточної ліквідації гетьманства і Запорозької Січі, Кримського ханства, поділів Речі Посполитої, закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України; Коліївщини;

• пояснює, застосовує терміни і поняття: «гайдамаки», «опришки», «паланка», «Коліївщина», «козацькі літописи», «кріпацтво», «реформи».

1

Історія рідного краю

1

Узагальнення. Тематичний контроль

1

Узагальнення до курсу:

«України в ранньомодерну добу та її внесок в загальноєвропейську спадщину».

Учень/учениця:

• називає періодизацію історії України Раннього Нового часу;

• характеризує і порівнює процес українського державотворення з основними тенденціями політичного розвитку європейських країн;

• визначає особливості козацької доби, оцінює роль козацтва в історії України;

• висловлює судження щодо діяльності провідних історичних осіб України XVІ – XVIII ст.

1

Резерв

 

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.07 сек. 2,762,740 унікальних відвідувачів