June 18 2021 05:37:24
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Нормативні вимоги до проведення атестації педагогічних працівників

1. Нормативні вимоги до проведення атестації педагогічних працівників Школа досвіду вимагає неймовірно високої плати, але навчить так, як ніхто інший. Томас Карлейль


2. Нормативно-правова база з питань атестації педагогічних працівників За положенням статті 53 Конституції України, право на освіту гарантовано кожному. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах. Право на освіту гарантується кожній людині на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України. Визнання права кожної людини на освіту відповідає, зокрема, Загальній декларації прав людини (стаття 26), Міжнародному пакту про екологічні, соціальні та культурні права (стаття 13). Закон України “Про освіту” Розділ ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу Стаття 54. Кадрове забезпечення сфери освіти Ø Наявність відповідної фахової освіти. Ø Педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді. Ø Рішення атестаційної комісії є підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством. Закон України “Про загальну середню освіту” Розділ ІV. Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах Стаття 27. Кадрове забезпечення сфери освіти Ø Атестація педагогічних працівників навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності є обов‘язковою. Ø Атестація здійснюється, як правило, один раз на п‘ять років. Ø Атестація проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №3


3. Практичне проведення атестації педагогічних працівників регулюється Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1135 від 08.08.2013р. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України № 1417/23949 від 16.08.2013р. ) Нормативно-правова база з питань атестації педагогічних працівників Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №3


4. Педагогічні працівники, які підлягають атестації Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій(посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників Наказ МОН №665 від 01.06.13 р. Типове положення про атестацію педагогічних працівників Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 зі змінами внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011 4.1. Атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо …. Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №3


5. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педпрацівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, та присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. ( п. 1.2 Типового положення про атестацію) Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №3


6. Мета атестації: n стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, n росту їх професійної майстерності, n розвитку творчої ініціативи, n підвищення престижу й авторитету, n забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Принципи атестації: • відкритість • колегіальність • гуманність • доброзичливе ставлення • повнота • об’єктивність • системність оцінювання • обов’язковість Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №3


7. Об’єкти перевірки під час атестації вчителів: • рівень професійної компетентності; • досягнення учнів та педагога (участь в олімпіадах, конкурсах тощо); • науково-методична робота; • стиль викладання; • загальнокультурний рівень; • моральні риси, соціально-психологічна готовність. Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №3


8. Умови проведення атестації: - наявність фахової освіти - обов’язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів * Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №3


9. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 3. Установити, що присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання вчителям та викладачам, які викладають два і більше навчальні предмети і до набрання чинності цим наказом не пройшли підвищення кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають, поширюються на все педагогічне навантаження до наступної атестації. Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №3


10. Збереження кваліфікаційних категорій, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 Остання атестація Збереження кваліфікаційної категорії 2008 2013 2009 2014 2010 2015 2011 2016 Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №3


11. Позачергова атестація: Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої. Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді. Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №3


12. П. 3.18: Атестація педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом. При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад. П. 3.20.: Вчителі, які викладають декілька предметів, атестуються з предмета, що викладають за спеціальністю. Кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №3


13. П. 3.22., Зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання до наступної атестації за педагогічними працівниками, які переходять: - на роботу з одного навчального закладу до іншого - на інші педагогічні посади - на посади методистів, вихователів-методистів -з методичної установи на педагогічні посади до навчального закладу П. 4.3.: Присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст" Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія "спеціаліст" Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №3


14. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, від 25.10.12 № _1/9-779____ на № ___ від Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти Щодо атестації педагогічних працівників До Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України надходять численні звернення педагогічних працівників з приводу вимог атестаційних комісій про надання великої кількості узагальнюючих матеріалів при проходженні атестації. Повідомляємо, що згідно із пунктом 3.3 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі – Типове положення), атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіку роботи вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, з предмета, що викладає вчитель, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов'язків, його участі у роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо. Типовим положенням не передбачено написання педагогічними працівниками, які атестуються, звітів про роботу у міжатестаційний період, оформлення папок з документами про результати своєї роботи, планами уроків, методичними розробками, сценаріями виховних заходів та надання відеозаписів уроків й інших відомостей про роботу. Водночас слід зауважити, що педагогічні працівники, які претендують на присвоєння педагогічних звань «викладач-методист», «учитель- методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» повинні мати власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами. Покладення на педагогічних працівників обов’язків з підготовки зайвих звітів та штучне збільшення паперообігу лише створюють видимість роботи атестаційних комісій і, як правило, приховують неналежну організацію роботи з вивчення професійної діяльності осіб, які атестуються та відсутність дієвого контролю за організацією навчально-виховного процесу. Наголошуємо, що вимоги голів та членів атестаційних комісій про надання педагогічними працівниками, які атестуються, будь-яких звітів про роботу, є порушенням норм Типового положення. Підготовка та оформлення великої кількості матеріалів призводить до перенавантаження педагогічних працівників, відволікає їх від виконання своїх безпосередніх обов’язків та негативно позначається на якості роботи. Доручаємо довести зміст цього листа до відома місцевих органів управління освітою, працівників методичних служб, керівників навчальних закладів, педагогічних працівників та вжити заходів, спрямованих на запобігання незаконним вимогам атестаційних комісій. Заступник Міністра Б. М. ЖебровськийКалуська ЗОШ І-ІІІ ст. №3


15. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.10.2012 № 1/9-779 “Щодо атестації педагогічних працівників” Типовим положенням не передбачено написання педагогічними працівниками, які атестуються, звітів про роботу у міжатестаційний період, оформлення папок з документами про результати своєї роботи, планами уроків, методичними розробками, сценаріями виховних заходів та надання відеозаписів уроків й інших відомостей про роботу. Водночас слід зауважити, що педагогічні працівники, які претендують на присвоєння педагогічних звань «викладач- методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор- методист», «керівник гуртка-методист» повинні мати власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами. Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №3


Джерело

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.09 сек. 2,762,705 унікальних відвідувачів