May 06 2021 21:39:49
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
6 варіантів тематичного оцінювання за темою «Пра­вила і зако­ни у суспіль­стві й твоєму житті»

Рівень І-ІІ (1-6 балів)                                         Варіант І

Тести

1.  Яке  з  понять  є  історично  сформованою  сукупністю  індивідів,  формою  колективного  співжиття  людей  та  системою різноманітних зв’язків і відносин між людьми?

А. Держава.

Б. Суспільство.

В. Населення.

Г. Громада.

2. Яке з визначень відображає юридичний зміст поняття «право»:

А Право - це обґрунтована, виправдана можливість поведінки в суспільстві.

Б Право - це сукупність норм, які прийняті більшістю суспільства як загально­обов'язкові та порушення яких тягне за собою громадський осуд.

В Право - це система встановлених державою загальнообов'язкових, фор­мально визначених норм, що регулюють суспільні відносини.

3.   Три підлітки - 14, 15 і 16 років - увечері зупинили перехожого і відібрали в нього гаманець. У цьому випадку настає відповідальність:

А цивільна;

Б адміністративна;

В кримінальна;

Г дисциплінарна.

4. Визначте, яка ознака є обов'язковою для норм права:

А схвалення більшістю населення держави;

Б існування у формі офіційних документів;

В прийняття загальнонародним референдумом;

Г кримінальна відповідальність за порушення.

5. Норми права на відміну від норм моралі:

А регулюють усі суспільні відносини;

Б забезпечуються громадською думкою;

В є уявленнями людей про добро і зло;

Г охороняються державою.

6. Яке  поняття  не  є  ознакою  права?

А). Формальна визначеність.

Б). Кордон.

В). Загальнообовязковість.

Г). Система  норм.

 

Дайте визначення:

Крайня необхідність

Право

Норма права

 

Рівень ІІІ (7-9 балів)

Перелічіть відомі вам види шкоди

 

Рівень IV (10-12 балів)

Розвяжіть задачу

У наведеній нижче ситуації визначте, який правовий акт діятиме і поясніть чому:

Законом України „Про міліцію” передбачене підпорядкування місцевих органів внутрішніх справ вищестоящим і призначення начальників місцевих управлінь внутрішніх справ міністром України. Верховна Рада Автономної Республіки Крим прийняла нормативний акт, згідно з яким утворила окреме міністерство внутрішніх справ Криму і призначила міністра.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень І-ІІ (1-6 балів)                                         Варіант ІІ

Тести

1.  Яке  з  понять  є  історично  сформованою  сукупністю  індивідів,  формою  колективного  співжиття  людей  та  системою різноманітних зв’язків і відносин між людьми?

А. Держава.

Б. Суспільство.

В. Населення.

Г. Громада.

2. Яке з визначень відображає юридичний зміст поняття «право»:

А Право - це обґрунтована, виправдана можливість поведінки в суспільстві.

Б Право - це сукупність норм, які прийняті більшістю суспільства як загально­обов'язкові та порушення яких тягне за собою громадський осуд.

В Право - це система встановлених державою загальнообов'язкових, фор­мально визначених норм, що регулюють суспільні відносини.

3.   Три підлітки - 14, 15 і 16 років - увечері зупинили перехожого і відібрали в нього гаманець. У цьому випадку настає відповідальність:

А цивільна;

Б адміністративна;

В кримінальна;

Г дисциплінарна.

4. Визначте, яка ознака є обов'язковою для норм права:

А схвалення більшістю населення держави;

Б існування у формі офіційних документів;

В прийняття загальнонародним референдумом;

Г кримінальна відповідальність за порушення.

5. Норми права на відміну від норм моралі:

А регулюють усі суспільні відносини;

Б забезпечуються громадською думкою;

В є уявленнями людей про добро і зло;

Г охороняються державою.

6. Яке  поняття  не  є  ознакою  права?

А). Формальна визначеність.

Б). Кордон.

В). Загальнообовязковість.

Г). Система  норм.

 

Дайте визначення:

Правові відносини

Законодавча ініціатива

Юридична відповідальність

 

Рівень ІІІ (7-9 балів)

Перелічіть відомі вам види юридичної вдіповідальності

 

 

Рівень IV (10-12 балів)

Розвяжіть задачу

У наведеній нижче ситуації визначте, який правовий акт діятиме і поясніть чому:

Згідно з Законом України „Про освіту” кошти, що виділяються школам з бюджету, не підлягають зменшенню в разі наявності додаткових джерел коштів (оренда, спонсорська допомога, http://referat.nur.kz/). Районна рада, посилаючись на фінансові труднощі, прийняла рішення зменшити виділення коштів школам, що здають приміщення в оренду, на 10%.

 

 

 

 

 

 

 

Рівень І-ІІ (1-6 балів)                                         Варіант ІІІ

Тести

1.  Яке  з  понять  є  історично  сформованою  сукупністю  індивідів,  формою  колективного  співжиття  людей  та  системою різноманітних зв’язків і відносин між людьми?

А. Держава.

Б. Суспільство.

В. Населення.

Г. Громада.

2. Яке з визначень відображає юридичний зміст поняття «право»:

А Право - це обґрунтована, виправдана можливість поведінки в суспільстві.

Б Право - це сукупність норм, які прийняті більшістю суспільства як загально­обов'язкові та порушення яких тягне за собою громадський осуд.

В Право - це система встановлених державою загальнообов'язкових, фор­мально визначених норм, що регулюють суспільні відносини.

3.   Три підлітки - 14, 15 і 16 років - увечері зупинили перехожого і відібрали в нього гаманець. У цьому випадку настає відповідальність:

А цивільна;

Б адміністративна;

В кримінальна;

Г дисциплінарна.

4. Визначте, яка ознака є обов'язковою для норм права:

А схвалення більшістю населення держави;

Б існування у формі офіційних документів;

В прийняття загальнонародним референдумом;

Г кримінальна відповідальність за порушення.

5. Норми права на відміну від норм моралі:

А регулюють усі суспільні відносини;

Б забезпечуються громадською думкою;

В є уявленнями людей про добро і зло;

Г охороняються державою.

6. Яке  поняття  не  є  ознакою  права?

А). Формальна визначеність.

Б). Кордон.

В). Загальнообовязковість.

Г). Система  норм.

 

Дайте визначення:

Правопорушення

Підзаконний нормативний акт

Соціальні норми

 

Рівень ІІІ (7-9 балів)

Перелічіть відомі вам ознаки правопорушення

 

Рівень IV (10-12 балів)

Розвяжіть задачу

У наведеній нижче ситуації визначте, який правовий акт діятиме і поясніть чому:

Законом України „Про загальний військовий обов'язок і військову службу” передбачено для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, строк служби 12 місяців. Президент України на пропозицію міністра оборони видав Указ про зменшення строку служби до 10 місяців. Одночасно обласна рада, посилаючись на повінь, прийняла рішення не проводити призов на військову службу навесні поточного року.

 

 

 

 

Рівень І-ІІ (1-6 балів)                                         Варіант ІV 

Тести

1.  Яке  з  понять  є  історично  сформованою  сукупністю  індивідів,  формою  колективного  співжиття  людей  та  системою різноманітних зв’язків і відносин між людьми?

А. Держава.

Б. Суспільство.

В. Населення.

Г. Громада.

2. Яке з визначень відображає юридичний зміст поняття «право»:

А Право - це обґрунтована, виправдана можливість поведінки в суспільстві.

Б Право - це сукупність норм, які прийняті більшістю суспільства як загально­обов'язкові та порушення яких тягне за собою громадський осуд.

В Право - це система встановлених державою загальнообов'язкових, фор­мально визначених норм, що регулюють суспільні відносини.

3.   Три підлітки - 14, 15 і 16 років - увечері зупинили перехожого і відібрали в нього гаманець. У цьому випадку настає відповідальність:

А цивільна;

Б адміністративна;

В кримінальна;

Г дисциплінарна.

4. Визначте, яка ознака є обов'язковою для норм права:

А схвалення більшістю населення держави;

Б існування у формі офіційних документів;

В прийняття загальнонародним референдумом;

Г кримінальна відповідальність за порушення.

5. Норми права на відміну від норм моралі:

А регулюють усі суспільні відносини;

Б забезпечуються громадською думкою;

В є уявленнями людей про добро і зло;

Г охороняються державою.

6. Яке  поняття  не  є  ознакою  права?

А). Формальна визначеність.

Б). Кордон.

В). Загальнообовязковість.

Г). Система  норм.

 

Дайте визначення:

Правило

Галузь права

Проступки

 

Рівень ІІІ (7-9 балів)

Перелічіть відомі вам види правопорушень

 

 

Рівень IV (10-12 балів)

Розвяжіть задачу

 

Громадянин Овчаренко скоїв злочин 20 серпня 2001р. за який, діючим на той час кримінальним законом, було передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 1 до 5 років. З першого вересня 2001р. почав діяти закон, за яким за той самий злочин передбачалося покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-ох років або арешт до 6 місяців, або штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Однак на момент винесення вироку почав діяти закон, який передбачав за вищевказаний злочин покарання у вигляді штрафу до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 5 місяців, або обмеження волі на строк до 4-ох років. За яким законом має бути засуджено Овчаренка?

Рівень І-ІІ (1-6 балів)                                         Варіант V 

Тести

1.  Яке  з  понять  є  історично  сформованою  сукупністю  індивідів,  формою  колективного  співжиття  людей  та  системою різноманітних зв’язків і відносин між людьми?

А. Держава.

Б. Суспільство.

В. Населення.

Г. Громада.

2. Яке з визначень відображає юридичний зміст поняття «право»:

А Право - це обґрунтована, виправдана можливість поведінки в суспільстві.

Б Право - це сукупність норм, які прийняті більшістю суспільства як загально­обов'язкові та порушення яких тягне за собою громадський осуд.

В Право - це система встановлених державою загальнообов'язкових, фор­мально визначених норм, що регулюють суспільні відносини.

3.   Три підлітки - 14, 15 і 16 років - увечері зупинили перехожого і відібрали в нього гаманець. У цьому випадку настає відповідальність:

А цивільна;

Б адміністративна;

В кримінальна;

Г дисциплінарна.

4. Визначте, яка ознака є обов'язковою для норм права:

А схвалення більшістю населення держави;

Б існування у формі офіційних документів;

В прийняття загальнонародним референдумом;

Г кримінальна відповідальність за порушення.

5. Норми права на відміну від норм моралі:

А регулюють усі суспільні відносини;

Б забезпечуються громадською думкою;

В є уявленнями людей про добро і зло;

Г охороняються державою.

6. Яке  поняття  не  є  ознакою  права?

А). Формальна визначеність.

Б). Кордон.

В). Загальнообовязковість.

Г). Система  норм.

 

Дайте визначення:

Юридична відповідальність

Норма права

Юридичні факти

 

Рівень ІІІ (7-9 балів)

Перелічіть відомі вам види правил

 

 

Рівень IV (10-12 балів)

Розвяжіть задачу

 

Проаналізуйте наведені ситуації і визначте: а) чи виникають в них правові відносини; б) які фізичні і юридичні особи беруть у них участь; в) хто з учасників правовідносин виявляє правоздатність і дієздатність:

1) учень на прохання батьків придбав в магазині хліб;

2) токар подав заяву про звільнення з заводу „Азот” і влаштувався на роботу в приватну фірму;

3) батько подарував своєму тринадцятирічному сину фотоапарат;

 

 

 

Рівень І-ІІ (1-6 балів)                                         Варіант VІ

Тести

1.  Яке  з  понять  є  історично  сформованою  сукупністю  індивідів,  формою  колективного  співжиття  людей  та  системою різноманітних зв’язків і відносин між людьми?

А. Держава.

Б. Суспільство.

В. Населення.

Г. Громада.

2. Яке з визначень відображає юридичний зміст поняття «право»:

А Право - це обґрунтована, виправдана можливість поведінки в суспільстві.

Б Право - це сукупність норм, які прийняті більшістю суспільства як загально­обов'язкові та порушення яких тягне за собою громадський осуд.

В Право - це система встановлених державою загальнообов'язкових, фор­мально визначених норм, що регулюють суспільні відносини.

3.   Три підлітки - 14, 15 і 16 років - увечері зупинили перехожого і відібрали в нього гаманець. У цьому випадку настає відповідальність:

А цивільна;

Б адміністративна;

В кримінальна;

Г дисциплінарна.

4. Визначте, яка ознака є обов'язковою для норм права:

А схвалення більшістю населення держави;

Б існування у формі офіційних документів;

В прийняття загальнонародним референдумом;

Г кримінальна відповідальність за порушення.

5. Норми права на відміну від норм моралі:

А регулюють усі суспільні відносини;

Б забезпечуються громадською думкою;

В є уявленнями людей про добро і зло;

Г охороняються державою.

6. Яке  поняття  не  є  ознакою  права?

А). Формальна визначеність.

Б). Кордон.

В). Загальнообовязковість.

Г). Система  норм.

 

Дайте визначення:

Закон

Деліктоздатність

Правомірна поведінка

 

Рівень ІІІ (7-9 балів)

Перелічіть відомі вам ознаки права

 

Рівень IV (10-12 балів)

Розвяжіть задачу

Проаналізуйте наведені ситуації і визначте: а) чи виникають в них правові відносини; б) які фізичні і юридичні особи беруть у них участь; в) хто з учасників правовідносин виявляє правоздатність і дієздатність:

1) п'ятнадцятирічний хлопець відмовився прибрати в своїй кімнаті, незважаючи на вимоги батьків;

2) чотирнадцятирічна дівчина надіслала власні вірші до редакції журналу, вони були надруковані;

3) отримавши травму під час гри у дворі, дванадцятирічний хлопець звернувся за медичною допомогою до лікарні.

 

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.08 сек. 2,748,845 унікальних відвідувачів