June 18 2021 05:47:32
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Завоювання Нового Світу

       Тип уроку:  традиційний з використанням інтерактивних технологій.                                       

       Мета уроку: показати, яким чином відбувалося захоплення європейцями нових земель, як держави Європи ставали великими колоніальними державами; прослідкувати, як Великі географічні відкриття впливали на світовий економічний розвиток; вдосконалювати навички учнів у встановленні причинно-наслідкових зв’язків, підготовці повідомлень, роботі з історичними картами; формування вмінь учнів всебічно оцінювати історичні події і явища; виховувати у учнів негативне відношення до колоніальної політики, виховування  їх в дусі толерантності.

       Очікувані результати: після цього уроку:  учні зможуть давати визначення понять: конкістадор, колонія, метрополія, «революція цін», мануфактура; вказувати дати основних подій цього часу; показувати на карті головні європейські країни та етноси, основні географічні відкриття та напрямки подорожей європейців; нові торговельні шляхи; міста-центри світової торгівлі;  висловлювати судження щодо характеру і значення Великих географічних відкриттів, змін у соціально-економічному житті.

      Обладнання: підручник з всесвітньої історії 8 кл., хрестоматія, стінна карта «Великі географічні відкриття», атлас з всесвітньої історії 8 кл., презентація

      Основні поняття і терміни: колонія, метрополія, Новий Світ, конкістадори, «живий товар», світова торгівля, «революція цін».

      Основні дати: 1507р.-Новий Світ назвали Америкою, 1606р.-відкриття А.Торресом Австралії.

Хід уроку.

       І. Організація навчальної діяльності.

       ІІ. Актуалізація опорних знань.

       Питання: (слайд 4) 

1. Назвіть причини Великих географічних відкриттів.

2. Які держави першими здійснили Великі географічні відкриття? Показати їх на карті.

3. В чому полягав подвиг Х.Колумба та його супутників?

4. Які події відбулися у 1487р. ,1492р., 1494р., 1497-1498рр., 1519- 1522рр. Показати на карті шляхи і місцевості. Яке значення мали кожне з відкриттів? (слайд 5-13)

       ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

      Мотивація діяльності учнів  (слайд 14-15)

      Ми вивчили, коли і як європейці відкрили нові цивілізації. А на цьому уроці ми розглянемо, як проходило завоювання Нового Світу.

На Еспаньолі (о. Гаїті) Колумбом було закладено м. Різдва, де він залишив 39 своїх моряків – перших європейських поселенців Нового Світу. 1493р. до берегів Індій (Америки)  відправили 17 кораблів. Епоха конкісти розпочалася… «Вони йшли з мечем у руці й ненаситною жагою золота у серці»,- писав єпископ Лас Касас.

В чому причина фантастичних перемог конкістадорів? Дійсно, свою роль відіграли і розрізненість індійців, і більшість у завойовників зброї, краща організація їх війська. Але ще одна «перебільщість» - у коварстві і жорстокості. Свідок згадує: «Вступая в селение,  они не оставляли в живих никого, участи этой подвергался и стар и млад. Христиане бились об заклад о том, кто из них одним ударом меча разрубит человека надвоє, или отсечет ему голову, или вскроет внутренности. Иных обертывали соломой, привязывая ее к телу, а затем, подпалив солому, сжигали их. Другим отсе- кали обе руки, и руки эти подвешивали к телу, говоря индейцам: «Идите с этими письмами и распространяйте вести среди беглецов, укрывавшихся в лесах». А так как иногда при этом – мала и редко, и по справедливой причине – индейцы убивали кого-либо из христиан, то последние сговаривались между собой, что за одного христианина, котрого убьют индейцы, христиане должны убивать сто индейцев.»

Дані переліку населення о.Еспаньоли – 1495р. – 1100 тис. індійців,

                                                                           1510р. – 46 тис.

                                                                            1514р. -  14 тис.

до 40-х рр. ХVІ ст.. корінне населення Еспаньоли було зничтожено повністю.

        Тема уроку та очікувані результати: (слайд 16) 

                              Завоювання Нового Світу (напис на дошці).

Після цього уроку:  учні зможуть давати визначення понять: конкістадор, колонія, метрополія, «революція цін», мануфактура; вказувати дати основних подій цього часу; показувати на карті головні європейські країни та етноси, основні географічні відкриття та напрямки подорожей європейців; нові торговельні шляхи; міста-центри світової торгівлі;  висловлювати судження щодо характеру і значення Великих географічних відкриттів, змін у соціально-економічному житті.

План вивчення нового матеріалу  (слайд 17)

 

  1. 1.       Утворення перших колоніальних імперій. Конкістадори в Новому Світі.
  2. 2.       Положення в колоніях. Перетворення населення у рабів і знищення індійців.
  3. 3.        Торгівля рабами.
  4. 4.        Розвиток світової торгівлі.
  5. 5.       Значення для Європи Великих географічних відкриттів. «Революція цін». Мануфактури.
  6. 6.       Розвиток наукових знань.

 

 

 

1.Утворення  перших колоніальних імперій. Конкістадори в Новому Світі.

           Робота вчителя                                                         Робота учнів

        (слайд 18-19)

Розповідь вчителя про те, що смерть

Колумба стала поворотним моментом

в історії географічних відкриттів

європейців. Керівники експедицій

переслідували, здійснюючи подорожі,

як особисту мету, (збагачення),

так і загальнодержавні (відкриття нових

торговельних шляхів, насадження                       Робота з відповідним текс-

християнства серед туземців-язичників).             том підручника.

       У ХVІ ст.  подорожі здійснювали                   Запис в зошиті поняття «кон-

люди абсолютно іншого складу. Їх                      кістадор».

називали конкістадорами (від іспанської

«завойовник»). (слайд 20-21)

Питання: хто ставав конкістадорами?                 Іспанські авантюристи та

                                                                                    солдати.

Розповідь  вчителя про відкриття                         Запис в зошиті дати події -

Америго Веспуччі. (слайд 22)                              1507р.

Розповідь вчителя про те, що конки-

статори, завойовуючи нові землі,

знищували цілі цивілізації, перетворюючи            Запис в зошиті поняття «ко-

завойовані країни в свої колонії.                          лонія».

Колонія – території, які втратили незалеж-

ність і потрапили під гніт з боку завойов-

ників.

Питання: А як називали країну, володівшую

колонією?                                                               Метрополія.

Питання:Яка держава першою вийшла               Португалія.

на океанські простори в пошуках шляху

в далекі країни Сходу? (слайд 23)

Захопивши прибережні міста Індії, Аравії,           Робота з картою.

Східної Африки, Португалія стала першою

колоніальною імперією.

Питання: Куди були направлені експеди-            До берегів Америки.

ції Іспанії? (слайд 24)

                                                                                     Робота з підручником по

                                                                                     пункту  «Завоювання Мек-

                                                                                     сики і Перу.

Питання: 1.Хто очолював загони кон-

кистадорів?                                                            Відповідь учнів

2.Чому їм вдалося завоювати і зруйнувати          методом «ПРЕС».

великі цивілізації?                                                       

3.Якими були наслідки Великих геогра-              

фічних  відкриттів для населення колоній?           Розповідь заздалегідь під-

                                                                               готовленого матеріалу

                                                                               про експедицію Кортеса.

2.Положення в колоніях. Перетворення населення у рабів і знищення індейців.

3.Торгівля рабами.                                                     Самостійна робота з відпо-

                                                                                     відним матеріалом під- 

                                                                                     ручника.                   

Розповідь вчителя про те, що в ХVІ-ХVІІІ ст.

в колоніях відбулися сотні повстань

індейців. В наші дні індейці складають

значну частину націй Латинської Америки

(це південна частина Північної та вся Пів-

денна Америка, в країнах якої латинська

основа офіційних мов – іспанської і

португальської).

 

4.Розвиток світової торгівлі.

В результаті Великих географічних відкрит-

тів почала формуватися система світових

торгівельних шляхів і торгівля стала прий-           Робота з картою.

мати всесвітні масштаби.

Питання: Які європейські міста стають               Самостійна робота з відпо-

центрами світової торгівлі?                                   відним матеріалом підручн.

              (слайд 25)                                                    Антверпен,  Амстердам,

                                                                                     Лондон.

 

5.Значення Великих географічних відкриттів. «Революція цін». Мануфактури.

                                                                                      Самостійна робота з відпо-

                                                                                       відним матеріалом підруч-

                                                                                       ника.

                                                                                               

Завдання учням: Методом «Коло ідей»

дати відповідь на питання                                      Працюють в групах.

«Значення Великих географічних відкриттів?»     Розглядають проблему

                                                                                      вцілому.

 

Дати визначення поняття «Революція цін».            Запис в зошиті:

                                                                                      «Революція цін»-підвищен-

                                                                                      ня цін в європейських краї-

                                                                                      нах у зв’язку з потоком де-

                                                                                      шевого дорогоцінного

                                                                                      металу з колоній.

 

Вчитель розповідає про виникнення                   

великих підприємств – мануфактур.                     Мануфактури - великі під-

                                                                                      приємства, де застосовува-

                                                                                      лася ручна праця та поділ

                                                                                      праці.

6.Розвиток наукових знань.

Питання: Розвитку яких наукових знань              Учні методом «Мозковий

сприяли Великі географічні відкриття?                 штурм» виділяють:

                                                                                - уявлення про Землю;

                                                                                      - астрономія;

                                                                                      - математика;

                                                                                      - механіка;

                                                                                      - географія;

                                                                                      - ботаніка;

                                                                                      - зоологія та інші.

 

 

ІV. Систематизація нових знань й умінь учнів.

Учні роблять висновки:

                                 Значення Великих географічних відкриттів.

1. Зустріч двох цивілізацій – європейської та американської призвела до тяжких наслідків для останньої ( розподіл земель європейцями, рабство, змушення переходити в християнство, знищення населення). Утворення перших колоніальних імперій.

2. Розвиток світової торгівлі. Змінилися основні торговельні шляхи у світі. Антверпен, Амстердам та Лондон стали центрами світової торгівлі.

3. Падіння цін на золото та серебро. «Революція цін».

4. Різке прискорення процесу «первинного накоплення». Швидке зростання промисловості та торгівлі в Західній Європі.

5. Поява нових знань. Зміна уявлень про Землю. Розвиток науки і техніки.

 

V. Підсумки  уроку.

       Учні заповнюють таблицю:

                             Наслідки Великих географічних відкриттів

Торгівля

 

Промислове виробництво

 

Положення класів та верств населення

 

Наукові знання

 

 

        Учні самостійно підводять підсумки уроку, опираючись на данні, наведені в таблиці.

        Учитель оцінює роботу учнів на уроці.

 

 

VІ. Перевірка знань і вмінь  (слайд 28)

                                Історичний диктант

 

1.Перші колоніальні імперії ХУІ ст.. …

2.Найбільшими колоніальними імперіями ХУІ ст. стали:

-а) Франція та Італія,                         -б) Іспанія та Італія,

-в) Португалія та Італія,                     -г) Іспанія та Португалія,

-д) Франція і Португалія.

       3. Найбільші колонії вивченого періоду…

 

VІІ.  Домашнє завдання (слайд 29)

 

1. Опрацювати текст підручника.

2. Закінчити заповнення таблиці.

3. Підготувати повідомлення про поширення наукових знань внаслідок Великих географічних відкриттів.

 

Автор: Рябко Наталія Анатоліївна, учитель історії вищої категорії, звання «Старший вчитель» Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 з профільним навчанням  Краматорської міської ради

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.10 сек. 2,762,715 унікальних відвідувачів