January 23 2022 05:15:39
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Що таке сім’я і шлюб.

Мета: дати уявлення про поняття «сім'я» і «шлюб», умови укладання шлюбу, особисті нсмайнові та майнові права та обов'язки подружжя; пояснювати, використовуючи положення статей Сімейного кодексу України, умови укладання шлюбу, в тому числі неповнолітніми; аналізувати правові ситуації й пропонувати шляхи їх розв'язання на підставі норм сімейного права.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Базові поняття :сім'я, шлюб, шлюбний вік.

 

 

Структура року

I.        Організаційний момент

II. Вивчення нового матеріалу

 1. 1.     Що таке шлюб і сім'я.
 2. 2.     Шлюб.

3.   Права та обов'язки подружжя.

IІІ. Закріплення знань та вмінь учнів

ІV.  Підбиття підсумків

V.   Домашнє завдання

 

ХІД УРОКУ

 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. 1.     Що таке шлюб і сім'я.

Серед специфічних прав дітей особливо виділяється право виховуватись у сім'ї. Кожна доросла людина має право мати сім'ю.,

Чому, на ваш розсуд, так важливо для людини мати сім'ю?

( Сім'я відіграє важливу роль у житті кожної людини, оскіль­ки саме в ній народжується і вихо­вується більшість дітей, які, зроста­ючи, теж утворюють власні сім'ї. Стати членом сім'ї можна внаслідок народження, шлюбу, усиновлення, виховання.)

На ваш розсуд, чи є сім'єю:

а) бабуся та онука, яку вона виховує, тому що батьки дівчинки загинули;

б) пара одружених молодих людей, що проживають разом з батьками одного з подружжя;

в) подружжя, яке всиновило двох дітей;

г) жінка та всиновлена нею дитина?

 

Сімейний кодекс України (стаття 3) визначає, що сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік, у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

 

Підстави створення сімї

 1. кровна спорідненість
 2. усиновлення (удочеріння)
 3. на інших підставах, що не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. Так сімейні відносини можуть виникати між особами на підставі фактичних шлюбних відносин без зареєстрованого шлюбу.

 

Зауважте, що сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, що визначені у сімейному за­конодавстві.

Також назвати сім'єю можна подружжя й тоді, коли дружина чи чо­ловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина теж належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Проте сім'я створюється і особою, яка народила дитину, незалежно від цього віку.

Функції сім'ї: відтворення, наро­дження, виховання.

 

Примітка: Відносини, що складаються в сім'ї, називається сімейними і регулюються нормами сімейного права, які закріплені в Конституції України та Сімейному кодексі України.

Сімейно-Правові відносини мають ряд своїх особливостей.

1. Сімейно-Правові взаємовідносини характерні своїми джерелами. Якщо цивільні правовідносини виникають, як правило, з дого¬ворів, то шлюбно-сімейні відносини виникають з рідства, шлюбу, усиновлення, і всі майнові відносини випливають з особистих. Ці правовідносини пов'язують пе сторонніх, а близьких осіб — родичів, подружжя.

2. В першу чергу сімейні правовідносини— це особисті немайнові, і лише в другу чергу вони є майновими. Майнові правовідносини випливають з особистих: є рідство, є шлюб — є майнові відносини. А в цивільному праві 99 % взаємовідносин — це майнові відносини.

3. Сімейні права та сімейні обов'язки не можна відчужувати, передавати, купувати, продавати чи дарувати. Причому не тільки особисті, але й майнові. Не можна, наприклад, передати право на отримання аліментів або ж на виховання дітей. А в цивільному праві майже всі майнові відносини легко передаються (наприклад, право на одержання спадщини).

4. Сімейні правовідносини регулюються окремим Кодексом про шлюб та сім'ю України, що був першим прийнятий в нашій країні.

5. Процес розгляду сімейних справ відрізняється від розгляду цивільних, як суттєво відрізняється й виконання рішень. (У справах про передачу дитини на виховання іншому з подружжя не можна так легко виконати рішення, як рішення, ска¬жімо, про відчуження певної речі).

6. Сімейно-шлюбні відносини в Україні в багатьох випадках регулюються нормами моралі, а не тільки правовими нормами-Це характерно тільки для сімейного права.

 

 1. 2.     Шлюб.

Одним із найважливіших понять сімейного права є поняття шлюб (у перекладі зі старослов'янської мови означає «обіцянка»). Основою створення сім'ї переважно є шлюб.

Шлюб — сімейний, рівноправний союз чоловіка та жінки, що реє­струється у порядку, визначеному законом, та охороняється держа­вою. В Україні визнається лише шлюб, укладений в органах РАЦСу.

Умови укладення шлюбу:

необхідна взаємна згода осіб і до­сягнення шлюбного віку (18 ро­ків). У певних випадках шлюб­ний вік знижується і право на шлюб особі, яка не досягла шлюбного віку може надати лише суд .

 

Не можна укладати шлюб, якщо:

 1. є інший зареєстрований шлюб одного  із  членів  майбутнього подружжя;
 2. дані особи — кровноспоріднені, усиновителі та усиновлені;
 3. бажаючі      укласти      шлюб — психічно хворі.

Між особами можливе підписання шлюбного контракту.

 

Сімейний кодекс України

Стаття 26. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою
1.    У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення.
2.    У шлюбі між собою не можуть перебувати рідні (повно- рідні, неповнорідні) брат і сестра. ГІовнорідними є брати й сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати й сестри, які мають спільну матір або спільного батька.
3.    У шлюбі між собою не можуть перебувати двоюрідні брат і сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця.
4.    За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.
5.    У шлюбі між собою не можуть бути усиновлювач та усиновлена ним дитина.
Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстровано лише в разі скасування усиновлення.

 

Сімейний кодекс України вимагає, щоб шлюб був зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.
Реєстрація в державних органах дає змогу забезпечити захист майнових (розподіл майна при розірванні шлюбу) та інших прав подружжя. Лише зареєстрований у державному органі шлюб породжує юридичні наслідки. Це не заперечує проведенню, за бажанням подружжя, вінчання в церкві.
Отже, реєстрація в церкві (будь-якої конфесії) — справа бажання молодих, державна реєстрація — необхідна в інтересах самого подружжя.
Заява про реєстрацію шлюбу може бути подана до будь-якого державного органу реєстрації актів цивільного стану за власним вибором молодих (незалежно від місця проживання та реєстрації). Шлюб реєструється через місяць після подання заяви. Якщо є поважні причини (чоловік іде до армії, виїжджає в довгострокове відрядження, наречена вагітна тощо), цей строк може бути скорочено.

 

 

 

3. Права та обов'язки подружжя.

Укладання шлюбу породжує взаємні права та обов'язки подружжя.

 

Після укладання шлюбу за кожним із подружжя зберігається право вільно й самостійно обирати місце проживання, професію, місце роботи.
Молоді самостійно визначають своє майбутнє прізвище — вони можуть залишитися кожен із власним прізвищем, можуть об'єднати свої прізвища (пригадайте прізвища відомих українських письменників: Квітка-Основ'яненко, Нечуй-Левицький), узяти прізвище одного з подружжя — найчастіше жінка бере прізвище чоловіка, але це — її право, а не обов'язок, можливий інший варіант, коли чоловік бере прізвище жінки.

Закон визначає порядок визначення майнових проблем. Майно, яке набуте подружжям за час перебування в шлюбі, є їхньою спільною власністю. Навіть якщо чоловік і дружина мають різну заробітну плату або хтось із них не працює взагалі, права на майно залишаються рівними. У разі розлучення та розподілу майна, воно ділиться між подружжям на рівні частини.

За законом установлено певні винятки. Особистою приватною власністю залишається майно, яке мав кожний із подружжя до шлюбу, а також те, що кожен із них отримує за час перебування в шлюбі в спадок чи в подарунок. Особистою власністю кожного є речі індивідуального користування (одяг, прикраси тощо), премії та нагороди, отримані за особисті заслуги. Таке майно залишається тому, кому воно належало до шлюбу, було подаровано чи передано в спадок тощо.

Отже, автомашина, яку мав чоловік до взяття шлюбу, при розлученні залишиться в його власності, дружині залишиться коштовний перстень, який подарувала їй мати на день народження, а дача, збудована в період шлюбу, має бути розділена порівну, навіть якщо дружина всі роки не отримувала заробітну плату, а доглядала та виховувала дітей. При визначенні частки кожного з подружжя в спільному майні повинні враховуватися інтереси неповнолітніх дітей, тобто може бути збільшено частку того з подружжя, з ким залишатимуться діти.


Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу або вже перебувають у шлюбі, мають право укласти між собою шлюбний договір.

 

Сімейний кодекс України
Стаття 93. Зміст шлюбного договору
1.    Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки.
2.    Шлюбним договором можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків.
3.    Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми.
4.    Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені цим Кодексом, а також ставити одного з подружжя в надзвичайно невигідне матеріальне становище.
5.    За шлюбним договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації.
Стаття 94. Форма шлюбного договору
1. Шлюбний договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.
Стаття 95. Початок дії шлюбного договору
1.    Якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу.
2.    Якщо шлюбний договір укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення.
Стаття 97. Визначення у шлюбному договорі правового режиму майна
1. У шлюбному договорі може бути визначене майно, яке дружина, чоловік передає для використання на спільні потреби сім'ї, а також правовий режим майна, подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу.
3.    Сторони можуть домовитися про можливий порядок поділу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу.
4.    У шлюбному договорі сторони можуть передбачити використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб.
Стаття 98. Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом
1.    Якщо у зв'язку з укладенням шлюбу один із подружжя вселяється в житлове приміщення, яке належить другому з подружжя, сторони у шлюбному договорі можуть домовитися про порядок користування ним. Подружжя може домовитися про звільнення житлового приміщення тим із подружжя, хто вселився в нього, у разі розірвання шлюбу, з виплатою грошової компенсації або без неї.
2.    Сторони можуть домовитися про проживання у житловому приміщенні, яке належить одному з них чи є їхньою спільною власністю, їхніх родичів.

 

Права подружжя:

•     право на материнство і на бать­ківство;

•     на повагу до своєї індивідуаль­ності;

•     на фізичний і духовний розви­ток;

•     на зміну прізвища після одру­ження;

•     на спільне  вирішення  питань життя сім'ї;

•     на вибір місця проживання; на припинення шлюбних відно­син.

Обов'язки подружжя:

•     взаємна повага, дружба, взаємо­допомога;

•     матеріальне забезпечення сім'ї;

•     обов'язок створити вагітній жін­ці умови для народження та ви­ховання дитини;

•     взаємне утримання.

 

IІІ. Закріплення знань та вмінь учнів

Розвязування задач

1. Віктор і Людмила познайомилися першого березня і того ж дня вирішили подати заяву до РАЦСу про бажання укласти шлюб. Чи буде дійсним їх шлюб, якщо вони знайомі дуже невеликий термін і фактично не знають один одного?

 

2. Громадянин П. та громадянка М. звернулися до РАЦСу з проханням зареєструвати їх шлюб. Прийнявши заяву, співробітники РАЦСу призначили строк реєстрації шлюбу через місяць після подання заяви. Але молоді не погодилися з цим, вони пояснили, що багато років знають один одного, тому для них додаткові роздуми не потрібні, до того ж П. - геолог, через кілька днів повинен виїжджати в експедицію на весь польовий сезон – більше, ніж півроку. Чи можна вирішити цю проблему?

 

3. Петро й Катерина подали заяву про укладення шлюбу. За декілька днів до реєстрації Катерина раптом завередувала і висунула вимогу до Петра, щоб він надав їй медичну довідку, яка засвідчує, що він не хворий на СНІД. Петро розсердився і сказав, що інформація про стан здоров'я людини є таємницею і розголошенню не підлягає. Хто з них не правий?

 

4. Ваші знайомі вирішили укласти шлюб за старовинними правилами - обвінчатися в церкві, вони звернулися до вас за порадою з цього приводу. Що ви їм порадите?

 

5. 5 січня Денис та Марина подали до РАЦСу заяву про реєстрацію шлюбу. 4 лютого, за два дні до весілля, Денис повідомив Марину, що передумав одружуватися. За домовленістю між батьками приготування до весілля повністю брали на себе  батьки нареченої. На них же покладався обов'язок оплатити прокат весільного одягу Марини. За прокат одягу було заплачено 150 грн. передоплатою, а на весілля витрачено 5 тис. грн., з них вдалося зберегти від збитків 4 тис. (частина харчів зіпсувалася, а завдаток залишився у музикантів). У зв'язку з цим Марина вважала, що вона має право притягнути Дениса до цивільної відповідальності у зв'язку з витратами на весілля, до сімейної відповідальності у зв'язку з оплатою прокату весільного одягу і право на відшкодування моральної шкоди. Проаналізуйте ситуацію.

 

18. За час перебування в шлюбі Степан і Діана придбали кілька коштовних жіночих каблучок. Діана ніколи їх не носила, вони з чоловіком тримали ці речі для накопичення капіталу. При розірванні шлюбу постало питання про те, чиєю власністю мають бути ці речі. Діана наполягала, що це її особиста приватна власність, оскільки це жіночі прикраси, речі індивідуального користування. Степан вважав, що коштовності є об'єктом спільної власності, оскільки вони були придбані не для носіння, а для накопичення капіталу. Хто правий у цій ситуації? Свою відповідь обґрунтуйте.

 

26. Після розлучення громадянки Т. із своїм колишнім чоловіком Р. у них виник конфлікт. Р. вимагав, щоб колишня дружина змінила своє прізвище на дошлюбне, але Т. не погоджувалася. Конфлікт затягнувся і набув нової сили через два роки, коли Т. взяла новий шлюб і вирішила змінити прізвище сина, що жив з нею, на прізвище нового чоловіка, яке взяла собі і вона. Але Р. не дав згоди на це. Як вирішити цей конфлікт?

Відповіді

1. Законодавство, зокрема Сімейний кодекс України, тривалого знайомства не вимагає і якщо немає ніяких інших, передбачених законами перешкод, то такий шлюб може бути укледеним через один місяць після подачі заяви і є дійсним.

 

2. Питання реєстрації шлюбу вирішуються Сімейним кодексом України. Відповідно до ст. 32 “шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу.” Сімейний кодекс України не визначає необхідною умовою укладання шлюбу тривале знайомство. Але ч. ІІ ст. 32 містить норму, відповідно до якої за “наявності поважних причин керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу” одномісячного строку. Тривале відрядження нареченого є такою причиною, - отже, у цьому випадку керіник РАЦСу має право дозволити “дострокову” реєстрацію шлюбу.

 

3. Особи, що беруть шлюб, згідно зі ст. 30 Сімейного Кодексу України мають бути взаємно обізнані про стан здоров'я один одного. Вимога Катерини законна.

 

4. Вінчання не надає шлюбу правового значення й з юридичної точки зору не може бути підставою для виникнення взаємних прав та обов'язків. Порадьте їм обов'язково зареєструвати шлюб у РАЦСі.

 

5. Відповідно до ст. 32 Сімейного кодексу, відмова від шлюбу не є протиправною поведінкою, і тому не може йти мова про юридичну відповідальність. До того ж, такого виду відповідальності, як сімейна, не існує. Нема підстав і для відшкодування моральної шкоди відповідно до ст. 23 Цивільного кодексу. Але витрати на оплату за прокат весільного одягу нареченої і витрачені 1000 грн. у зв'язку з приготуванням до весілля мають бути відшкодовані.

 

18. Очевидно, правий Степан. Адже, як видно з умов задачі, придбані коштовності хоч і могли бути використані як жіночі прикраси, ніколи за своїм призначенням не використовувалися. Тобто вони не були речами індивідуального користування. Отже, на них має поширюватись правовий режим спільної власності. Ці речі були використані для накопичення капіталів, так само, як з цією метою можна було б використати антикварні речі.

 

26. Конфлікт навколо прізвища колишнього подружжя та дітей від шлюбу, який припинено, регулюється нормами сімейного права. Відповідно до ст. 113 Сімейного кодексу України “особа, яка змінила своє прізвище у зв’язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище”. Тому Р. не має права вимагати від Т. зміни її прізвища після розірвання шлюбу. Щодо зміни прізвища дитини буде діяти ст. 148 Сімейного кодексу України, яка проголошує: “У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини”. Тому в даній ситуації Т. має право з дозволу органів опіки та піклування або суду змінити прізвище дитини на своє.

 

 

ІV.  Підбиття підсумків

V.   Домашнє завдання

1.    Опрацювати  §18.

2.    Написати з допомогою батьків стислу пам'ятку для тих,  хто укладає шлюб.  

3.    Розглянути   питання  опіки  та піклування щодо дітей.

 1. Напишіть твір-есе на одну із запропонованих тем:

-         « Для чого люди створюють сім'ї? »

-          «Міцна сім'я — основа громади, суспільства.  »

-         «Традиції та цінності моєї сім'ї.»

font-size: small;p style= nbsp;font-size: small;font-size: small;text-align: justify;strong

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.07 сек. 2,828,588 унікальних відвідувачів