June 18 2021 04:35:28
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Тема: Історичний розвиток держави і права (10 клас).

Мета: ознайомити учнів з етапами історичного розвитку держави і суспільства;

формувати вміння учніз викорис­товувати наявні знання для аналізу та пошуку нових відомостей;

виховувати розуміння логіки історичного розвитку людства та повагу до цієї історії.

Обладнання: підручник

Основні поняття: історичний тип держави.

Тип уроку:    комбінований.

Структура уроку

І. Організаційний момент

ІІ Актуалізація опорних знань і вміни учнів

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Взаємозалежність між рівнем соцгально-економїчного розвитку суспіль­ства і державно-правовими інститутами.

2 Влада і соціальні норми первинного суспільства.

3. Історичні типи держави, перспективи історичного розвитку.

IV Закріплення нових знань І вмінь учнів

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.

1.  Згадайте визначення правової держави, назвіть її ознаки.

2.  Визначте шляхи щодо вдосконалення України як правової дер­жави.

Учитель узагальнює відповіді ушів і зазначає, що матеріал уроку значною мірою базується на наявних знаннях учнів з курсу історії.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

/. Взаємозалежність між рівнем соціально-економічного роз­витку суспільства І державно-правовими інститутами. Бесіда.

  1. Як ви вважаєте, чи виливає рівень розвитку суспільства на розвиток держави, права?

У разі необхідності учитель допомагає учням навідними запитан­нями, які стосуються технічного розвитку суспільства — вони більш видовищні. (Коли і в зв'язку з чим виникла потреба в Правилах дорожнього руху? Що спричинило появу такої галузі права як кос­мічне право? тощо.)

2.  Згадайте, як змінювалася форма правління в таких державах, як Франція, Велика Британія, Стародавній Рим.

3.  Назвіть основні події, внаслідок яких відбувалися пі зміни. У разі необхідності учитель активізує знання учнів з курсу всесвіт­ньої історії навідними запитаннями.

Підвести  учнів до висновку про наявність зв'язку між рівнем розвитку суспільства і рівнем роз­витку держави та права. Водночас необхідно підкреслити їх певну самостійність.

2. Влада і соціальні норми первинного суспільства. 

Вивчення матеріалу другого питання уроку шляхом бесіди з одночасним складанням цорівняльної таблиці «Додержавне (первісне) суспільство і держава» У ході бесіди заповнюються рядки таблиці, що стосуються характеру вла­ди і соціальних норм. Завершення роботи над таблицею відбувається прн виконанні учнями домашнього завдання.

Бесіда.

1.  Згадайте, якими були перші колективи людніш розумної, на­звіть їх перші заняття, які знаряддя праці вони при цьому викори­стовували.

2.  Хто керував цими згаданими колективами, як він обирався на правління?

Під час відповідей учні новннні назвати вождів, старійшин, вказа­ти, що вони обиралися племенем, родом, їх авторитет був незапереч­ним завдяки наявному досвіду, вмінню забезпечити соплемінників усім необхідним для життя. Можливо з'ясування питання про відсутність відокремленого апарату влади, відсутність приватної власності тощо.

Згадавши характерні ознаки лодержавного (первіс­ного) суспільства, учні повинні заповнити другу колонку порівняль­ної таблиці. Третя колонка заповнюється дома.

Бесіда.

1.  Згадайте, що спричинило появу держави.

2.  Які зміни в житті суспільства при цьому відбуваються?

ДОДЕРЖАВНЕ (ПЕРВІСНЕ) СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА

Критерії порівняння

Додержпвнс (первісне) суспільство

Державне (класове) суспільство

Мотиви об'єднання людей

Кровна спорідненість

Належність до певної держави, спільна тери­торія проживання

Опора влади керівника

Сімейний (родинний) авторитет вождя, йої-о досвід

Апарат влади, при по­требі сила

Наявність відокремле­ного апарату влади

Відсутній

Наявний

Прийняття найважли­віших рішень

Народними зборами племені (роду)

Як правило представ­ницькими органами влади

Власність

Колективна, всього племені, роду

Приватна

Існуючі види соціаль­них норм

Звичаї, традиції

Право, що відіграс провідну роль, звичаї, традиції, корпоративні норми тощо

Порядок встановлення соціальних (правових) норм

Формуються протягом значного часу, стають звичаями

Приймаються як нор­мативно-правові акти держави, вступають в силу після прийняття

Засіб підтримання со­ціальних (для держа­ви — правових) норм

Опора на авторитет, розуміння важливості дотримання норм для кожного

Державна влада

Застосування сили що­до дотримання соціа­льних (правових) норм

Не потрібне

Часом погрібне та можливе

 

Склад колективу, який здійснює управління

Родичі

Люди, що проживають иа певній території (території держави)

Чисельність колекти­ву.  ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ

управління

Невелика

Набагато більша, ніж в первісному суспільст­ві

 

 

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

1.   Опрацювати текст підручника

2.  Підготувати відповіді на запитання і завдання до вказаного па­раграфа.

3.   Розглянути теорії походження держави, надати аргументова­ну відповідь щодо обґрунтованості однієї з них.

4.   Заповнити третю колонку порівняльної таблиці, якщо це не було зроблено на уроці.

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.12 сек. 2,762,660 унікальних відвідувачів