August 09 2022 17:46:29
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 7 клас

№  з/п

Тема, зміст уроку

1.

2

1.

Вступ (спільно з історією середніх віків). Ознайом­лення учнів із завданнями і структурою курсу. Що і як вивчає історія середніх віків. Хронологічні межі та періодизація середньовіччя. Середньовічна Украї­на.

 

Тема 1. Виникнення та розвиток Київської Русі

2.

Східнослов’янські племена-предки українців – напередодні утворення держави. Слов’яни під час Великого переселення народів. Розселення племін­них союзів східних слов’ян VІІІ – ІХ ст.ст. на території України. Сусіди східнослов’янських племен. Етнічні й державотворчі процеси в період утворення Київсь­кої держави.

3.

Київська держава за перших князів. Походження назви «Русь». Князювання Аскольда. Правління Олега. Князь Ігор. Походи проти Візантії.

4.

Київська Русь за князювання Ольги. Княгиня Ольга, її реформи.

5.

Київська Русь за Святослава. Прихід Святослава до влади. Похід проти Хозарського каганату. Балканські походи.

6.

Суспільний устрій і господарське життя Київської Русі. Суспільний устрій Київської Русі у ІХ – Х ст.ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста і міське життя.

7.

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

Тема 2. Київська Русь наприкінці X – у першій половині XI ст.

8.

Початок правління князя Володимира. Територіа­льне зростання Київської Русі. Внутрішня і зовнішня політика Володимира

9.

Запровадження християнства як державної релі­гії. Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Утвердження Ярослава в Києві.

10.

Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого. Розбудова Києва «Руська правда». Церков­не та культурно-освітнє життя. Відносини з іншими

11.

Політичний, соціальний устрій та господарське життя Київської Русі. Політичний устрій. Основні верстви населення. Розвиток землеволодіння. Залеж­ність селян і повинності. Розвиток сільського госпо­дарства, ремесел, торгівлі. Міста. Гроші.

12.

Розвиток культури в Київській Русі наприкінці X – у першій половині XI ст.ст. Виникнення та розви­ток української мови та писемності. Школи. Усна народна творчість. Архітектура. Малярство. Скульп­тура. Музична творчість.

13.

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

Тема 3. Київська Русь у другій половині XI – першій половині ХІІІ ст.

14.

Київська держава за часів правління Ярославичів. Боротьба між Ярославичами за київський пре­стол. Любецький з’їзд князів.

15.

Київська Русь за князювання Володимира Мономаха. Посилення великокнязівської влади за Воло­димира Мономаха, його внутрішні і зовнішня полі­тика. Правління Мстислава Володимировича. Розд­робленість Русі.

16.

Київське, Переяславське та Чернігово-Сіверське князівства. Політичний і соціально-економічний розвиток Київського і Переяславського князівств середини XII – першої половини XIII ст. Політич­ний і соціально-економічний розвиток Чернігово-Сіверського князівства середини XII – першої поло­вини XIII ст. «Слово о полку Ігоревім» – історичне джерело і літературна пам’ятка Київської Русі.

17.

Галицьке і Волинське князівства. Політичний соціально-економічний розвиток Галицького і Во­линського князівств.

18.

Піднесення Галицького князівства за Володимира та Ярослава Осмомисла.

19.

Розвиток культури в Київській Русі у другій по­ловині XI – першій половині XIII ст. Освіта. Наука. Усна народна творчість. Книжні пам’ятки. Літопи­сання. Архітектура та мистецтво. Історичне значення Київської держави.

20.

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

Тема 4. Галицько-Волинська держава

21.

Утворення Галицько-Волинської держави. Прав­ління Романа Мстиславича. Боротьба синів Романа Мстиславича за відродження Галицько-Волинської держави.

22.

Монгольська навала на українські землі. Перший похід монголів на Русь. Вторгнення хана Батия на українські землі. Утворення Золотої Орди.

23.

Галицько-Волинська держава за князя Данила Галицького. Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича. Коронація Данила.

24.

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Галицького. Правління короля Юрія І. Останні галицько-волинські князі. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за землі Галицько-Волинської держав» в 40–80-ті рр. XIV ст. Волинь за правління Любарта.

25.

Особливості розвитку культури та історичне значення Галицько-Волинської держави. Освіта. Літописання. Архітектура та образотворче мистецт­во. Історичне значення Галицько-Волинської держа­ви.

26.

Наш край у IX – у першій половині XIV ст.ст.

27.

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV – XV ст.ст.)

28.

Початок литовського та польського володарю­вання на українських землях. Поширення влади польського короля на Галичину і Великого князівст­ва Литовського на інші українські землі. Суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського. Кревська унія.

29.

Українські землі під владою Литви та Польщі наприкінці XIV – у XV ст.ст. Політика Великого князя литовського Вітовта щодо українських земель. Повс­тання Свидригайла. Відновлення та остаточна лікві­дація Київського і Волинського удільних князівств.

30.

Українські землі у складі Угорщини, Молдавії, ті Московської держави. Закарпаття під владою Угорщини. Буковина у складі Молдовського князівства. Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверських земель.

31.

Крим і українське Причорномор’я. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васа­льну залежність від Османської імперії. Початок татарських походів на українські землі.

32.

Соціальний устрій та господарське життя в Укра­їні в другій половині XIV – у XV ст.ст. Соціальна структура суспільства. Панівні верстви населення, їхнє повсякденне життя. Князь Василь-Костянтин Острозький. Становище духівництва та церковні відносини. Сільське господарство. Становище і повсякденне життя селянства. Зростання міст. Маг­дебурзьке право. Міське населення та його спосіб життя. Розвиток ремесел та торгівлі.

33.

Культурне життя в Україні в другій половині XIV – у XV ст.ст. Особливості розвитку культури українсь­ких земель в другій половині XIV – у XV ст. Освіта Юрій із Дрогобича. Початок українського книгови­дання. Швайпольт Фіоль. Літописання. Архітектура і містобудування. Малярство та книжкова мініатюра.

34.

Наш край у другій половині XIV – у XV ст.ст.

35.

Підсумкове узагальнення 

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 2

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.08 сек. 2,887,018 унікальних відвідувачів