August 09 2022 17:59:59
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Календарне планування з всесвітньої історії для 9 класу

 

№  з/п

Дата

Тема, зміст уроку

Примітки

1.

2.

3.

4.

1.

 

Вступ. Світ наприкінці XVIII – у XIX ст.ст. Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література та електронні ресурси. Періодизація нової історії. Загальна характеристика змін у господарюванні, політичному житті, утвер­дження парламентаризму, розвитку духовної сфери суспільства.

 

 

Тема 1. Велика Французька революція кінця XVIII ст. Європа у період Наполеонівських війн

2.

 

Причини та початок Французької революції. Французьке суспільство наприкінці XVIII ст. Доба Просвітництва. Декларація прав людини і громадя­нина. Конституція 1791 р.

 

3.

 

Встановлення республіки. Якобінська диктатура.

 

4.

 

Термідоріанська реакція. Франція за Директорії. Наполеон Бонапарт.

 

5.

 

Франція у період Консульства й Імперії. Кодекси Наполеона. Війни Наполеона. Континентальна бло­када.

 

6.

 

Падіння Першої імперії. Російський похід Наполео­на. Битви під Лейпцигом і Ватерлоо. «100 днів» Наполеона.

Територіальні зміни внаслідок Віденською конгресу. Утворення Священного Союзу.

 

7.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

 

Тема 2. Європа в добу революцій 1848–1849 рр.

8.

 

Політичне становище у країнах Європи та Аме­рики. Політичне становище у країнах Європи після Віденського конгресу. Національний і революційний рухи в Європі у 20-і рр. XIX ст. Утворення незале­жних держав у Латинській Америці.

 

9.

 

Велика Британія у першій половині XIX ст. Перша парламентська реформа та її наслідки. Чартизм, перехід Англії до політики вільної торгівлі.

 

10.

 

Франція, Німеччина та Австрія. Франція у період Реставрації. Липнева революція і Липнева монархія. Політична роздробленість Німеччини. Втрата своїх позицій Австрією й посилення Пруссії.

 

11.

 

Суспільно-політичні течії та рухи в Європі та Росії. Повстання декабристів. Суспільно-політична думка Європи.

 

12.

 

Революції 1848–1849 рр. у Європі. «Весна народів». Революція 1848–1849 рр. у Франції. Друга Республі­ка. Бонапартистський переворот 1851 р. і встанов­лення Другої імперії. Загальна характеристика рево­люцій у Німеччині, Австрії, Угорщині та Італії. При­чини поразки і наслідки революцій 1848–1849 рр.

 

13.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

 

Гема 3. Європа й Америка у добу об’єднання й модернізації суспільства

14.

 

Утворення національної держави в Німеччині. Боротьба Пруссії і Австрії за переважання в Німеч­чині. Об’єднання Німеччини у 1871 р. Перетворення Австрійської імперії на дуалістичну монархію.

 

15.

 

Утворення національної держави в Італії. Полі­тична роздробленість Італії, піднесення П’ємонту. Два напрями боротьби за об’єднання Італії Утворен­ня Італійського королівства. Об’єднання Італії.

 

16.

 

Вікторіанська Британія. Англія – «майстерня світу». Утвердження лібералізму. Формування лібе­ральної та консервативної партій. Друга парламент­ська реформа. Ірландське питання. Зовнішня політи­ка Англії.

 

17.

 

США у першій половині XIX ст. Громадянська війна. Особливості соціально-економічного розвит­ку. Доктрина Монро та її реалізація. Громадянська війна 1861–1865 рр. Реконструкція Півдня.

 

 

Тема 4. Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу

18.

 

Формування індустріального суспільства у прові­дних державах Європи і в США. Науково-технічна революція кінця XIX ст. та її наслідки. Виникнення великих корпорацій і фінансово-промислових груп. Монополізація економіки» Нові класи і суспільні верстви. Соціалізм. Марксизм. Перший і Другий Інтернаціонали. Міграційні рухи. Утвердження демо­кратії та громадянського рівноправ’я.

 

19.

 

Франція у 1870–1900 рр. Криза Другої імперії у Франції. Франко-німецька війна 1870–1871 рр. та її наслідки. Паризька комуна. Становлення Третьої Республіки. Політичні кризи 80–90-х рр. Формування Французької колоніальної імперії.

 

20.

 

Німеччина у 1871–1900 рр. Конституція 1871 р. Внутрішня і зовнішня політика Отто фон Бісмарка. Німецька соціал-демократія. Перехід Німеччини до світової політики.

 

21.

 

Велика Британія в останній третині XIX ст. Втрата Англією промислового лідерства. Внутрішнє стано­вище. Ірландське питання. Криза класичного лібера­лізму. Тред-юніони.

 

22.

 

США у 1877–1900 рр. Економічне піднесення краї­ни, зростання впливу великих корпорацій. Політичне життя, становлення антимонопольного законодавст­ва. Расова політика, юридичне оформлення сегрегації на Півдні. Робітничий рух.

 

23.

 

Модернізація Російської імперії. Скасування кріпо­сного права. Зовнішня і колоніальна політика Росій­ської імперії. Реформи Олександра II та їх наслідки. Росія у пореформений період. Особливості економіч­ного розвитку. Формування нової соціальної струк­тури. Внутрішнє становище у країні. Народництво. Робітничий рух і формування соціал-демократії.

 

24.

 

Японія у другій половині XIX – на початку XX ст. Доба Мейдзі в Японії. Крах політики самоізоляції. Реформування економічного та суспільно-політично­го життя. Економічне зростання країни.

 

25.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

 

Тема 5. Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині XIX ст.

26.

 

Завершення територіального поділу світу. Колоні­альна політика на Сході й у Африці. Суперечливість наслідків колоніального панування. Зворотний вплив колоній на метрополії.

 

27.

 

Британське володарювання в Індії. Політика кас­тового і релігійного розбрату. Повстання сипаїв. Міф про тягар білої людини.

 

28.

 

Китай у другій половині XIX ст. Тайпінське повстан­ня. Економічне проникнення в країну західних держав.

 

29.

 

Народи Африки під владою європейських колонізаторів.

 

30.

 

Міжнародні відносини у 1871–1900 рр. Геополітичні наслідки франко-німецької війни. Союз трьох імператорів. Загострення англо-німецького колоніа­льного суперництва. Утворення нових незалежних держав на Балканах. Утворення Троїстого союзу і загострення російсько-німецьких відносин. Оформ­лення англо-франко-російського альянсу. США у міжнародних відносинах. Панамериканізм. Зовнішня та колоніальна політика Японії.

 

 

Тема 6. Культура народів світу наприкінці XVIII – у XIX ст.ст.

31.

 

Культура народів світу. Духовне життя народів Європи і Америки у XVIII – наприкінці XIX ст.ст. Ку­льтура народів Азії й Африки. Розвиток науки і техніки.

 

32.

 

Література і мистецтво.

 

33.

 

Повсякденне життя людей. Дозвілля. Наслідки урбанізації. Аристократія, буржуазія і пролетаріат. Родинні стосунки. Фемінізм. Освіта. Релігія й мораль.

 

34.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

35.

 

Підсумкове узагальнення (урок резерву)

 

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.08 сек. 2,887,021 унікальних відвідувачів