October 27 2021 19:35:45
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Тема уроку: Особливості індустріалізації України в другій половині ХІХ ст.
Мета: - довести колоніальний характер економічної політики Російської та Австрійської імперій в Україні у пореформений період, розкрити особливості й перебіг промислового перевороту в Україні; - Формувати в учнів вміння й навички простежувати причинно-наслідкові зв’язки історичних процесів, використовувати різні джерела інформації; - Виховувати шанобливе ставлення до успіхів у розвитку економіки, досягнутих попередніми поколіннями Основні терміни і поняття: індустріальне суспільство,індустріалізація, промисловий переворот, іноземні капіталовкладення, протекціонізм Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу Обладнання: підручники Ф.Турченко, В.Мороко Історія України, атласи, контурні карти, фрагмент документального фільму з циклу «Невідома Україна» № 78 «Шляхом промислового розвитку» , комп’ютер, мультимедійний проектор, роздатковий матеріал + презентація Хід уроку І. Організаційний момент ( до 5 хв.) Доброго дня шановні дев’ятикласники, я дуже рада, що сьогоднішній урок історії України проведу з вами. Звуть мене Людмила Вікторівна, родом я з прекрасного та багатого на історичне минуле краю – Хотинщини. Оцінювання вашої роботи на уроці буде проводитися за допомогою залікових карток, які знаходяться на ваших робочих столах, напишіть зверху будь ласка своє ім’я та прізвище під час уроку я буду називати ваші проміжні бали, а ви заносити їх до карток. ( зразок системи оцінювання вивісити на дошці) ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. ( 5 хв.) Ну що ж, хочу побажати нам з вами успіху на уроці та тісної співпраці, тому що, працювати, досліджувати ми будемо разом. Початком нашої роботи буде перегляд фрагменту документального фільму, який відкриє вам одну із сторінок української історії другої половини ХІХ ст.. Що ж відбувалося в цей час, увага на екран. ( перегляд фільму 3хв.11с.) Питання до учнів. Що мав на увазі автор? Про що цей фільм? ( правильні відповіді учнів по 1 балу) ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку ( 4 хв.) Саме ці питання спробуємо дослідити та з’ясувати під час нашого уроку,тому темою уроку будуть «Особливості індустріалізації України» ( тема і мета висвітлюються на слайдах, учні записують її до зошитів) Словникова робота Пригадайте із всесвітньої історії, що таке індустріалізація? ( вчитель вивішує термін на дошці) Щоб наша робота була цікава, конструктивна, щоб ви відчули себе юними дослідниками історії нашої Батьківщини пропоную вам попрацювати протягом уроку над вирішенням таких проблемних завдань: Доведіть, що незважаючи на колоніальну політику Російської і Австрійської імперій в Україні, індустріалізація мала прогресивний характер Чи можна стверджувати, що розвиток капіталістичних відносин в промисловості України стимулювала селянська реформа 1861р.? ( проблемні завдання вивішені на дошці в кутку) ІУ. Вивчення нового матеріалу План І. Економічна політика Російської та Австро-Угорської імперій щодо українських земель. ІІ. Індустріальний розвиток Наддніпрянщини і Західної України в другій половині ХІХ ст.. ІІІ. Роль залізничного та водного транспорту в індустріалізації країни І. Розповідь вчителя, учні у формі тез записують особливості промислового розвитку Наддніпрянщини та Західної України. Формування за допомогою учнів ( за правильні відповіді 1 бал) схеми «Особливості індустріалізації в Україні» на дошці, учні переносять її до робочих зошитів ( 8 хв.) Зараз ми разом з вами спробуємо сформувати схему, для цього попрошу бути активними та заробляти бали. 1) Внаслідок селянської реформи 1861р. яка соціальна верства збільшилась в кількісному складі? ( робітники) Дякую 2) З почутої на уроці інформації, скажіть промисловий переворот в Російській імперії проходив швидкими чи повільними темпами? ( швидкі) 2а) Пригадайте, що означає термін промисловий переворот? Яку країну вважають його батьківщиною? 3) Якщо глянемо на наші записи то з них випливає, що внаслідок швидких темпів розвитку промисловості та зростання кількості вільнонайманих робітників, українські землі стають для іноземних капіталістів цікавими в плані інвестування чи ні? ( так), підтвердження цього можна знайти на с.14 атласу 4) Продовжуємо наш логічний ланцюжок, до чого повинно призвести швидкі темпи розвитку промисловості, велика кількість дешевої робочої сили та значні фінансові капіталовкладення? ( будівництва великих підприємств) 5) Пригадайте де в основному діяли фабрики та заводи, в селах чи містах? (Міста), Дякую, , тож до зростання чи занепаду міст мала призвести індустріалізація? ( зростання) 6) Зробіть висновок з , з почутого та скажіть, які галузі промисловості розвивалися в Україні найкраще?с. 14 атлас. ( вугільна, металургійна, машинобудівна 7) Пригадайте з географії, які великі промислові центри діють в Україні і по сьогоднішній день з ІІ половини ХІХ ст..? (Донецький, Криворізький, Нікопольський) 8) Подивіться на карту атласу і скажіть, наявність чого необхідна, щоб забезпечувати промислові підприємства сировиною, вивозити готову продукцію? ( транспорт) Всі ці фактори призводили розвитку , чого? ( торгівлі внутрішньої і зовнішньої) Подивіться і скажіть чи знайшли ми з вами відповідь хоча б на одне наше проблемне завдання? Тож з упевненістю можна сказати, Україна, використовувалася обома імперіями, як колонію «європейського типу» - промислово розвинута, але позбавлена капіталу і потенційних прибутків. ІІ. Самостійна робота учнів з підручником та заповнення порівняльної таблиці ( 8 хв.) Робота в парах одні учні заповнюють Наддніпрянську Україну с.196-198 ( до транспорту); інші Західну Україну с.200-203 ( до транспорту). Декілька учнів працюють з уривком з історичного документу ( додаток 1). Робота з контурною картою ( роздатковий матеріал) на карті позначте першими літерами Донецький вугільно-металургійний, Криворізький залізорудний, Нікопольський марганцеворудний промислові центри та Дрогобицько-Бориславський нафтовий район. ( до 1хв.), при відсутності часу залишити на кінець уроку ІІІ. Перегляд фрагменту фільму ( 2хв. 07 с.) 1 На вашу думку, чому перша залізниця з’єднала Одесу та Балту? ( Пригадати при потребі про статус порто-франко) 2 У фрагменті фільму сказано, що фінансування будівництва залізниць здійснювали як держава так і приватні особи. З чим це на вашу думку пов’язано? Коротка характеристика становища морського , річкового транспорту та залізниць на Західній Україні У. Закріплення матеріалу Графічний диктант ( 3 хв) 1. Після реформи 1861 р. Україна переживала період економічного занепаду. 2. В Україні прогресували такі галузі промисловості, як і постачали сировину для російської індустріалізації 3. Однією з провідних галузей промисловості залишалася текстильна 4. Промисловий переворот завершився в 60-х роках ХІХ ст.. 5. Україна перетворюється на головний вугільно-металургійну базу Російської імперії 6. В 1865р. починають споруджувати першу залізницю Балта-Одеса 7. Австрійська влада всіляко заохочувала розвиток промисловості на західноукраїнських землях 8. Розвиток ринкових відносин збільшував попит на вільнонайману працю 9. В другій половині ХІХ столітті українські землі виконували роль сировинного додатку. 10. Дрогобицько-Бориславський нафтовий район розміщений на Західній Україні Взаємоперевірка учнями диктанту та його оцінювання Вирішення проблемних завдань уроку. УІ. Підсумки уроку Отже, у пореформений період темпи розвитку промислового капіталізму в Україні, що входила до складу Російської імперії, були досить високими. Характерною рисою економічного розвитку даного періоду стає процес концентрації виробництва і банківського капіталу та формування фінансового капіталу. Колоніальне становище Наддніпрянщини не давало їй можливості використовувати позитивні результати індустріалізації: ресурси краю нещадно експлуатувалися, а населення було позбавлене потенційних прибутків. Економіка України змушена була слугувати інтересам російського імперського центру. Щодо Галичини, Буковини, і Закарпаття, вони як і раніше залишалися внутрішніми колоніями Австро-Угорщини і служили ринком збуту готових товарів, що вироблялися у центральних районах імперії. Промисловий переворот в краї відбувся значно пізніше від інших регіонів імперії. Оцінювання роботи учнів. УІІ. Рефлексія. Спробуйте за допомогою методу «мікрофон» сказати, що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці…, «На наступному уроці я хочу..» УІІІ. Домашнє завдання 1. § 21 с.194-205; Завершити роботу з контурними картами Запитання та завдання до документа на с.204. 2. Творче завдання за вибором. Зробити порівняльну таблицю «Розвиток промисловості в Україні в дореформений та пореформений період»  
Автор:Бучача Людмила Вікторівна, вчитель історії Данковецької ЗОШ – І-ІІІ ст. Хотинського району Чернівецької області

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.08 сек. 2,795,283 унікальних відвідувачів