Лічильники

Авторизація

Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 

Зараз на сайті

· Гостей: 1

· Користувачів: 1
admin

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel

Загальне поняття про методи навчання

Метод (від греч. metodos) означає спосіб пізнання, дослідження явищ природи і суспільного життя, прийом, спосіб або образ дії; шлях просування до істини.
У педагогіці є безліч визначень поняття «Метод навчання». До них можна віднести наступні: «методи навчання — це способи взаємозв'язаної діяльності вчителя і учнів, направлені на вирішення комплексу завдань учбового процесу» (Ю.К. Бабанський); «під методами розуміють сукупність шляхів і способів досягнення цілей, вирішення завдань освіти» (І.П. Подласий); «метод навчання — це випробувана і систематично функціонуюча структура діяльності вчителів і учнів, що свідомо реалізовується з метою здійснення запрограмованих змін в особистості учнів» (У. Оконь). Методу навчання можна дати і таке визначення: це спосіб впорядкованої діяльності суб'єкта і об'єкту учбового процесу, направлений на досягнення поставлених цілей навчання, розвитку, виховання. Вже в цих визначеннях метод виступає як багатовимірне явище, як серцевина учбового процесу. Він виступає механізмом реалізації поставлених цілей, багато в чому визначає кінцеві результати учбового процесу.
Методи лежать в основі всього учбового процесу. Поставлені цілі досягаються через правильно вибраний шлях, співвіднесені з ним форми і засоби досягнення мети. Зміна цілей завжди спричиняє за собою і зміну методів навчання. У методах навчання можна виділити методи викладання (діяльність педагога) і методи навчання (діяльність учнів по оволодінню знаннями). Різноманітність видів діяльності вчителів і що вчаться приводить дидактів до різного тлумачення цього поняття і на цій основі спонукає виділяти різну кількість методів навчання, давати їм відповідну термінологію. Проте більшість сучасних авторів відстоюють точку зору, згідно якої метод навчання — це спосіб організації учбово-пізнавальної діяльності.
У методі навчання , таким чином, знаходять відображення особливості роботи по досягненню мети відповідно до дидактичних закономірностей, принципів і правил, змісту і форм учбової роботи, а також способами повчальної роботи педагога і учбової роботи дітей, обумовлені особовими і професійними властивостями та якостями педагога, сукупністю різних особливостей учнів і умовами протікання учбового процесу. Співвідношення двох складових методу дозволяє розглядати його як педагогічну категорію, що розвивається, володіє необмеженими можливостями вдосконалення. В той же час є певні думки, згідно яким: 1) метод — об'єктивно виникла субстанція; 2) метод — особиста творчість педагога, його дітище, його педагогічний шедевр. Така полярність думок все ж таки дозволяє діалектично підійти до високої оцінки особистої майстерності і творчості педагога в розвитку методів навчання. Цієї думки дотримуються М.І. Махмутов, Б.Т. Ліхачев, Т.А. Ільїна, І.Ф. Харламов і інші педагоги.

Коментарі

Коментарі відсутні

Додати коментар

Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів

Рейтинги

Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Сторінка завантажилась за 0.02 сек.
2,429,637 унікальних відвідувачів