December 06 2021 09:35:36
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Метод і методика роботи з книгою (початок)
Книга — найбільший винахід людини. Робота з нею - важливий метод навчання. Його можна застосовувати і як метод для отримання нових знань і як метод закріплення знань, підійде він і для вироблення умінь і навиків. Це багатофункціональний метод, що забезпечує навчання, розвиток, виховання; спонукає до навчання і самовдосконалення, виконує контрольно-коррективну функцію.

Робота з книгою — справа достатньо складна. І для учням необхідні відповідні знання, вміння і навики. У своїй учбовій роботі дітям доводиться постійно і багато працювати з різноманітною за призначенням літературою. Це — словники, довідники, енциклопедії, програмні навчальні книги, таблиці, схеми, географічні атласи, різні посібники з учбових дисциплін, літературні художні твори і так далі. Навики і вміння, природно, повинні відповідати специфіці роботи з конкретним джерелом (словник, атлас, підручник).

Вчитель вчить учнів технології роботи з книгою. У технологію можуть бути включені наступні етапи, розтягнуті в часі по роках навчання і обумовлені особливостями організації навчання. До них можна віднести:
- початкове навчання (оволодіння технікою читання, вчення осмисленого читання: вдумливо вникати в сенс прочитаного — як окремих фраз, так і всього змісту);
- формування мотивів, стимулюючих роботу з книгою, інтерес до книжкової інформації і учбових занять;
- формування навиків свідомого, зосередженого читання;
- формування навиків відтворення прочитаного змісту, його осмислення; у зв'язку з виниклою необхідністю вміння виділяти і усвідомлювати варіанти логічних тлумачень змісту;
- формування вмінь вловлювати, наприклад, філософський, етичний, естетичний, математичний, науковий і інші задуми і ідеї прочитаного;
- вміння формувати своє відношення до прочитаного;
- вміння виділити головне, істотне в змісті, що вивчається, працювати з текстом в аналітико-синтетичному режимі, розчленовувати матеріал на логічно закінчені частини, узагальнювати вивчене, порівнювати з аналогічним, формулювати висновки по змісту, що вивчається, ставити питання і знаходити різні варіанти відповідей;
- вміння складати план пройденого, конспектувати головні думки, будувати логічно-структурні схеми, виконувати анотування, здійснювати реферування і складання довідки і т.д.;
- вміння виявляти суть питання і проблеми, що підлягає вивченню, визначати глибину і напрям вивчення;
- вміння збирати матеріал з питання, що вивчається, зіставляти з наявним;
- у старших класах — вільна, доведена до досконалості робота з книгою на уроці під керівництвом вчителя і оволодіння самостійною роботою з книгою дома, в бібліотеці, на виставках книг і так далі.

Робота з книгою – це, мабуть, основний метод навчання як в школі, так і в післяшкільний період навчання або самоосвіти. Виходячи з того, що структура процесу засвоєння знань включає: сприйняття, розуміння, осмислення, узагальнення, закріплення, застосування, — педагоги-практики і теоретики приходять до думки про те, що в результаті включеності учнів в різноманітні види пізнавальної діяльності і багатократного звернення до книги (будь-то метод розповіді, пояснення або бесіди, ілюстрації або демонстрації, вправи або пізнавальних ігор і так далі) при вивченні нового матеріалу, виконанні самостійних, лабораторних, контрольних і інших робіт, закріпленні вивченого, повторенні, постановці і пошуку відповідей на питання, роботі з книгою вдома, розвивається мислення, всі його види і типи, удосконалюються найважливіші характеристики розуму.

Аналізуючи особливості розвитку мислення залежно від віку і видів навчання, ми спробували синтезувати інформацію про розвиток мислення стосовно роботи з книгою. Це дозволяє генералізувати ідею про посилення роботи з книгою в учбово-виховному процесі і досягти активізації високого рівня досконалості всіх параметрів мислення.

Перевага роботи з книгою, ефективність її як методу, виражається в:
1) можливості багатократної роботи учнів з інформацією, що цікавить їх;
2) отриманні можливості вільно читати і розуміти прочитане;
3) можливості зрозуміти, запам'ятати, синтезувати, порівняти і інше.;
4) розвитку пам'яті, відтворенні по пам'яті, формування навиків самоконтролю;
5) надбанні учбово-наукових вмінь: вмінні письмової роботи (ведення записів по матеріалах, що вивчаються), тобто концентрованому, узагальненому виразі вивченого; конспектуванні (короткий виклад), складанні плану тексту, написанні тез (коротких основних думок); анкетуванні (згорнутий виклад змісту); рецензуванні (складання відгуку на прочитане з авторським ставленням); складанні схем і графіків, діаграм; складанні порівняльних характеристик явищ, що вивчаються, фактів, статистичних даних, автобіографічних і інших даних; вмінні виділити головне, істотне в матеріалі, що вивчається, і так далі.

Метод і методика роботи з книгою (завершення)


Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.07 сек. 2,809,403 унікальних відвідувачів