August 05 2020 04:06:21
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Контрольна робота по темі: "Культурне життя на українських землях кін.ХVІІІ- І пол. ХІХ ст."
І варіант


1. Укажіть чинник, який не гальмував розвиток української культури у першій по¬ловині XIX ст.
А Феодально-кріпосницька система.
Б Соціальна активність українського населення.
В Антиукраїнська імперська політика.
Г Відсутність української державності.

2. У першій половині XIX ст. вищу освіту можна було здобути в університетах
А Ніжина, Києва, Львова, Одеси та в Києво-Могилянській академії.
Б Харкова, Києва, Кременця та в Київській духовній академії.
В Харкова, Києва, Львова, Одеси, Чернівців та в Київській духовній академії.
Г Ніжина, Києва, Чернівців, Кременця.

3. Укажіть прізвище автора історичного твору «Богдан Хмельницький».
А М. Костомаров.
Б М. Маркевич.
В М. Максимович.
Г А. Скальський.

4. Про якого митця пертої половини XIX ст. йдеться в уривку з історичного джерела?
«Його творчість була найвищим досягненням українського мистецтва першої половини XIX ст. Вихованець Петербурзької академії мистецтв, одним із провідних жанрів його творчості став портрет: він написав їх понад 130, він був відо¬мим майстром графіки, йому належить серія перших в українській графіці офортів "Живописна Україна"».
А Т. Шевченко.
Б В. Тропінін.
В І. Сошенко.
Г В. Боровиковський.

5. В українській архітектурі кінця XVIII ст. — першої половини XIX ст. значного
поширення набула:
А палацово-паркова архітектура.
Б замкова архітектура.
В палацово-купольна архітектура.
Г замково-паркова архітектура.

6. Український театр у Полтаві діяв протягом
А 1818 - 1819 рр.
Б 1818 - 1821 рр.
В 1828 - 1832 рр.
Г 1834- 1844рр.

7. Установіть відповідність між прізвищами видатних митців української культури першої половини XIX ст. та їхніми здобутками.
1 М. Щепкін
2 О. Вересай
3 А. Меленський
4 Й. Витвицький

А Відомий кобзар родом з Прилуччини
Б Архітектор, у Києві за його проектом збудовано церкву-мавзолей на Аскольдовій могилі.
ВХудожник, відомий портретист. Одне з найвідоміших його полотен -портрет М. Ґалаґана.
Г Актор, очолював Полтавський театр.
Д Піаніст, композитор і педагог, ши¬роко відомий його фортепіанний твір «Плавба Дніпром».


8. Установіть відповідність між прізвищами представників української літератури першої половини XIX ст. та назвами їхніх творів.
1 П. Гулак-Артемовський
2 Г. Квітка-Основ'яненко
3 І. Котляревський
4 Т. Шевченко
А «Москаль-чарівник».
Б «Пан та собака».
В «І мертвим, і живим ...»
Г «Пан Халявський».
Д «Назар Стодоля».

9. Установіть хронологічну послідовність подій.
А Відкриття першого ремісничого училища в Чернігові.
Б Відкриття в Ніжині гімназії вищих наук.
В Відкриття Київського університету Святого Володимира.
Г Вихід друком «Історії русів».

10. Розташуйте у правильній послідовності (відповідно до дати видання) твори української літератури кінця XVIII - першої половини XIX ст.:
А "Кобзар";
Б "Русалка Дністровая";
В "Історія Русів";
Г "Енеїда";
Д "История Малой России";
Е "Опыт собрания старинных малороссийских песен";
Є "История Малороссии".

11. Розташуйте у логічній послідовності (починаючи із найнижчого ступеня) типи навчальних закладів, котрі впродовж першої половини XIX ст. діяли в Україні:
А університет;
Б гімназія;
В інститут;
Г ліцей;
Д парафіяльна школа.

12. Вкажіть прізвище особи зображеної на малюнку
II варіант

1. Укажіть чинник, який не мав позитивного впливу на розвиток української культури в першій половині ХІХ ст.
А Відсутність української державності.
Б Становлення нової української літератури.
В Відсіч критиці української мови.
Г Поява вчених із середовища народу.

2. В Україні в першій половині ХІХ ст. існували ліцеї в
А Києві, Харкові, Ніжині.
Б Харкові, Ніжині, Кременці.
В Кременці, Одесі, Ніжині.
Г Одесі, Києві, Харкові.

3. Вкажіть прізвище автора історичного твору «Історія Нової Січі, або останнього коша Запорозького».
А М. Костомаров.
Б М. Маркевич.
В М. Максимович.
Г А. Скальський.

4. Про якого митця першої половини ХІХ ст. йдеться в уривку з історичного джерела?
«Відомий український байкар, його літературні погляди формувалися під впли¬вом діяльності Г. Сковороди та І. Крилова. У своїх байках, коротких мініатюрах досяг простоти й легкості стилю, езопівською мовою критикував порядки в країні. Найвідоміші байки "Ведмежий суд", "Зозуля та Снігир", "Сонце та Хмари" та ін.».
А Т. Шевченко.
Б Є. Гребінка
В І. Сошенко. І
Г І. Котляревський.

5. В українському живописі кінця XVIII ст. — першої половини ХІХ ст. значного
поширення набув стиль
А реалізму.
Б бароко.
В класицизму.
Г романтизму.

6. Перше музичне (філармонічне) товариство в Одесі виникло у
А 1818 р.
Б 1824 р.
В 1836 р.
Г 1842 р.

7. Установіть відповідність між прізвищами видатних діячів української культури першої половини XIX ст. та фактами біографій цих діячів.
1 М. Вербицький
2 В. Тропінін
3 М. Остроградський
4 Ч. Камерон
А Відомий кобзар родом з Прилуччини.
Б Український математик, за видатні заслуги був обраний членом Петербурзької, Римської і Туринської академій наук, його ім'ям названо вулицю в Полтаві.
В Відомий архітектор, споруджував палац К. Ро-зумовського в м. Батурин на Чернігівщині.
Г Один із перших українських композиторів-професіоналів Галичини, автор багатьох хорових, вокальних інструментальних творів.
Д Художник, відомий портретист. Одне з найвідоміших його поло¬тен - портрет М. Ґалаґана.

8. Установіть відповідність між прізвищами представників української літератури першої половини XIX ст. та назвами їхніх творів.
1 П. Гулак-Артемовський
2 Г. Квітка-Основ'яненко
3 І. Котляревський
4 Т. Шевченко
А «Наталка Полтавка».
Б «Дворянські вибори».
В «Малоросійські пісні».
Г «Рибалка».
Д «Назар Стодоля».

9. Установіть хронологічну послідовність подій.
А Перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка.
Б Заснування Харківського університету.
В Заснування Київського університету Святого Володимира.
Г Відкриття оперного театру в Одесі.

10.Розташуйте факти із життєпису Тараса Шевченка у правильній послідовності:
А заслання до м. Оренбург
Б закінчення Петербурзької академії мистецтв
В звільнення із кріпацтва;
Г перше видання "Кобзаря"
Д участь у діяльності Кирило-Мефодіївського товариства.

11.Розташуйте події, що стосуються розвитку української вищої освіти першої по-
ловини XIX ст, у хронологічній послідовності: -
А заснування Харківського університету;
Б відкриття Київського університету Св. Володимира;
В відкриття Рішельєвського ліцею;
Г заснування Ніжинської гімназії вищих наук;
Д відновлення діяльності Львівського університету.

12. Вкажіть прізвище особи зображеної на малюнкуРозробив: вчитель Сердюк В.Ю.
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.10 сек. 2,644,945 унікальних відвідувачів