October 27 2021 19:47:31
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Дидактичні системи (завершення).
Суть цілісності проблемно-розвиваючого типу навчання - в підлеглості всіх його частин і функцій основному завданню: формуванню цілісної людини - гармонійному розвитку індивідуальності і соціалізації особи. Щоб практично вирішити цю задачу, необхідний цілісний підхід до організації навчання. У чому він полягає?

По-перше, на рівні педколективу в тому, щоб кожен педагог працював на загальну мету - не сприяв, а саме забезпечував досягнення загальної мети. По-друге, в комплексному вирішенні завдань навчання, розвитку і виховання на кожному уроці, в системі уроків так, щоб кожна частина (урок) працювала на ціле (процес). По-третє, в єдності виховання і самовиховання, освіти і самоосвіти. По-четверте, має бути не просто спільна діяльність, а взаємна активна діяльність педагога і учнів (педагогічна взаємодія). Взаємодія - встановлення наступних зв'язків між елементами педагогічної системи: інформаційних зв'язків (обмін інформацією), организаційноо-діяльних зв'язків (методи спільної діяльності), комунікативних зв'язків (спілкування), зв'язків управління і самоврядування.
Таким чином, цілісність процесу проблемно-розвиваючого навчання характеризується його внутрішньою єдністю, зв'язаністю, якісною визначеністю, високими результатами в розвитку, освіті і соціалізаціїучнів. Цілісність педагогічного процесу не є властивістю, постійно йому притаманною; вона відносна і визріває при успішній реалізації всіх його функцій (навчання, розвитку, соціалізації).

Найважливішою функцією процесу навчання слід визнати стимулювання розвитку основних сфер людини і її особових якостей. Ця функція є інтеграційною.
Цілісність процесу повинна виявлятися в єдності його сторін. Сторони цього процесу такі: змістовна (що розвивати і виховувати, чому учити), операційно-процесуальна (як розвивати, навчати і виховувати), мотиваційна (як здійснювати мотиваційне забезпечення педагогічного процесу), організаційна (які передбачити форми організації діяльності учнів).

На відміну від нецілісного, цілісний процес володіє властивостями, властивими тільки йому. Першою цілісною властивістю є функціональна єдність всіх циклів дисциплін, адекватна структурі формованих психологічних і особових якостей людини (тому в школі необхідно вводити предмети по вибору учнів). Другою цілісною властивістю процесу є його проблемний характер, сприяючий розвитку основних сфер школяра. Третя властивість полягає в тому, що чим вище рівень інтеграції навчання з продуктивною працею учнів, тим ефективніше формує процес окремі сфери і якості як індивіда, так і людини в цілому, тобто закладає підстави для соціалізації особи. Четверта властивість пов'язана з нерозривністю формування окремих сфер і якостей особи між собою і з формуванням індивідуальності і особи в їх єдності.

Розглядаючи будову педагогічного процесу, В.С. Ільїн довів, що цілісний процес повинен мати наступну структуру: аналіз початкового стану процесу - вибір і формулювання мети - відбір і застосування педагогічних засобів - облік внутрішніх і зовнішніх умов - аналіз процесу і його результатів. Звідси витікає, що для проектування і організації цілісного процесу вчителеві необхідно оволодіти наступними вміннями:

- діагностичними - вміти визначати початковий і поточний стан розвитку окремих учнів і класу в цілому (застосовувати педагогічну діагностику для виявлення рівня розвиненості, навчення і вихованості стосунків, учнів, внутрішньоколективних);

- педагогічним цілевиділенням - вміти ставити цілі і вирішувати педагогічні завдання (мати уявлення про номенклатуру педагогічних цілей, володіти способами їх висунення і формулювання, знати правила постановки і дотримувати вимоги, що висуваються до них);

- відбирати і застосовувати засоби педагогічної дії (знати розвиваючі можливості педагогічних засобів, вміти реалізувати їх спонукаючу, розвиваючу і повчальну функції, вміти вибрати і застосувати оптимальні в конкретних умовах методи, прийоми і форми навчання);

- програмувати і структурувати взаємодію з учнями так, щоб вона гарантувала досягнення поставлених цілей ( знати і вміти реалізувати структуру уроку, вміти структурувати свою діяльність відповідно до структури учбової діяльності учнів, володіти способами мотиваційного забезпечення учбового процесу);

- педагогічною спостережливістю - вміти бачити і аналізувати умови, при яких протікає процес: результативність праці (якісні зміни в розвитку учнів і самого вчителя), ефективність праці (відповідність результатів поставленим цілям), оптимальність праці (досягнення якнайкращого в даних умовах результату або досягнення його при малих витратах часу і сил учнів і вчителя).

Окрім дидактичної системи проблемно-розвиваючого навчання існують (або існували) і інші системи: догматичне навчання, пояснювально-ілюстративне, програмоване, бінарне, концентроване і ін. Існують і авторські системи навчання, що носять імена їх творців, - це системи Я.А.Коменського, І.Г.Песталоцці, І.Ф.Гербарта, С.Френе, М.Монтессорі, Ш.А.Амонашвілі, П.Я.Гальперіна, Л.В.Занкова. Одні з них йдуть в історію, інші ще тільки розробляються. У даній статі розглядалася лише дидактична система проблемно-розвиваючого навчання, що увібрала в себе багато ідей і основні достоїнства названих систем.

Дидактичні системи (початок).
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.07 сек. 2,795,298 унікальних відвідувачів