January 23 2022 05:16:48
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Тема: Міжнародні відносини

Урок 7.

Тема: Міжнародні відносини

Мета: повторити, узагальнити і закріпити матеріал теми, розвивати навички аналізувати історичний матеріал, формувати власні висновки; виховувати почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави та іноземних країн.

Тип уроку: урок перевірки знань, умінь і навичок.

Обладнання: завдання для тематичного оцінювання

ХІД УРОКУ

І. Організація класу.

ІІ. Тематичне оцінювання.

1) Гра «Хокей».

Частину запитань для команд пропоную учитель, а частину учні приготували  вдома.

Запитання для «Хокею»:

1) Які країни в 30-ті роки утворили агресивний блок?

2) Назвіть факти наростання воєнної агресії з боку держав вісі «Берлін - Рим - Токіо».

3) Чому керівні політичні кола Великобританії і Франції вибрали тактику умиротворення агресорів?

4) Хто з політичних лідерів брав участь у Мюнхенській змові?

5) Який привід використала гітлерівська Німеччина для захоплення Австрії і відокремлення Судетської області, що належала Чехословаччині?

6) Яку позицію займав австрійський уряд відносно «аншлюсу» Австрії з Німеччиною?

7) Яким чином остаточно було ліквідовано чехословацьку державу?

8) Яку позицію займали Велика Британія та Франція щодо Польщі?

9) Визначте етапи створені вісі «Берлін – Рим – Токіо».

10) Назвіть провідників політики «умиротворення».

11) Коли Японія окупувала Маньчжурію?

12) У якому році Японія Вийшла з Ліги Націй?

13) З історією якої країни пов’язаний термін «ізоляціонізм»?

14) Як називався союз між Німеччиною та Італією?

15) Назвіть причини зриву англо-франко-радянських переговорів у Москві весни-літа 1939 року.

16) Визначте головні положення радянсько-німецьких договорів 1939 року.

17) Як і чому радянсько-німецькі договори  1939 року вплинули на подальший перебіг подій у світі?

2) Дискусія

Питання для дискусії:

Політика умиротворення – закономірне прагнення пом’якшити версальські «перегини» чи фатальна помилка зовнішньополітичної стратегії?

Учитель оцінює роботу учнів під час проведення гри «Хокей» та дискусії.

3) Виконання тестових завдань

При можливості тестові завдання виконуються з використанням ПК з допомогою програми ADSoft Tester

ІІ. Тематичне оцінювання.

Варіант І

Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь

1. Де проходили англо-франко-радянські переговори весни-літа 1939 року?

       А     у Москві                                              Б     Лондоні

       В      Парижі                                                Г     Ленінграді

2.  У якому році Італія здійснила агресію проти Ефіопії?

       А     1935 р.                                                 Б     1936 р.

       В      1939 р.                                                Г     1938 р.

3. Позначте, на який строк було укладено договір про ненапад між Німеччиною та СРСР, підписаний 23 серпня 1939 року.

       А     5 років                                                 Б     10 років

       В      20 років                                              Г     25 років

4. У якому році Німецькі війська вступили в рейнську демілітаризовану зону?

       А     1933 р.                                                 Б     1937 р.

       В      1936 р.                                                Г     1938 р.

5. У 1932 році Японія здійснила спробу захопити…

       А     Шанхай                                               Б     Пірл-Харбор

       В      Маньчжурію                                      Г     о. Сахалін

 

Завдання ІІ. Вибрати правильні варіанти відповідей

6. Позначте завдання, які ставили гітлерівці, прийшовши до влади (4 правильні  відповіді).

А   Налагодження економічного співробітництва з  європейськими країнами

Б    Об’єднання всіх німців в одній державі

В    Завоювання «життєвого простору» на Сході

Г    Прагнення спровокувати військову сутичку між СРСР та Польщею

Д    Домогтися належного рівноправного становища на міжнародній арені

Е     Виграти у сутичці за панування над світом

Є     Позбавитись військових обмежень  Версальського договору

7.  Позначте причини проведення Англією та Францією політики «умиротворення»  по відношенню до гітлерівської Німеччини (5 правильних  відповідей)

А   Неготовність суспільної думки провідних країн світу до збройного  протистояння агресорам

Б     Безумовне визнання справедливості німецьких вимог і недосконалості  Версальської системи

В     Сподівання домовитися з Гітлером та зберегти мир у Європі

Г     Обіцянки Гітлера передати Англії та Франції частину колоній в обмін на проведення політики «умиротворення»

Д     Думки про можливість пом’якшення умов Версальського договору

Е      Недооцінка того, на що здатен Гітлер та мерзенної сутності ацизму

Є      Небажання створювати систему колективної безпеки за  участю СРСР

Ж     Неготовність Західних країн до військового протистояння

 

Завдання ІІІ. Встановити відповідність, утворивши логічні пари

8. Установіть відповідність між прізвищами політичних діячів та назвами країн, які вони представляють

А

 

Б

 

В

 

Г

 

А     В. Молотов                  1. Франція                      

Б      Н. Чемберлен              2.  Англія                           

В      Деладьє                        3.   Італія

Г      Бенеш                           4.    СРСР

                                              5.    Чехословаччина

 

9. Встановіть відповідність між назвами документів та їхніми

положеннями.                                                               

А

 

Б

 

В

 

Г

 

А  Угода проти комуністичного Інтернаціоналу

Б   Мюнхенська угода

В   «три позиції» політики Японії щодо Китаю

Г   Секретний додатковий протокол

 

1.Жодна  із  сторін  не   братиме  участі   в   будь-якому групуванні держав, що прямо, або непрямо спрямоване проти іншої сторони

2.Співробітництво у справі обміну інформацією про діяльність Комінтерну

3.Співробітництво з метою придушення комунізму в Азії

4.Межа сфер інтересів Німеччини і СРСР   пролягатиме вздовж лінії річок Нарев Вісла Сян

5....евакуацію території буде закінчено до 10 жовтня, причому не буде вдіяно жодних руйнацій споруд, що існують...

 

Завдання IV. Встановити хронологічну або логічну послідовність

10. Установіть послідовність подій                

1

 

2

 

3

 

4

 

А    Захоплення Японією Маньчжурії   

Б     Підписання Мюнхенської угоди

В     Агресія Італія проти Ефіопії

Г      Аншлюс Австрії

 

11. Розташуйте події в хронологічній послідовності

 

1

 

2

 

3

 

4

 

А     Ліквідація чехословацької державності

Б     Вихід Німеччини з Ліги Націй

В     Вихід Італії з Ліги Націй

Г      Початок великомасштабної війни Японії проти Китаю

 

12. Запишіть назву договору про військовий союз трьох агресивних держав підписаний у 1939р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант ІІ

Завдання І.  Вибрати  одну правильну відповідь

1. Позначте групу країн, які підписали Антикомінтернівський пакт

А    Німеччина, Японія, Китай        Б    Німеччина, Японія, Італія

В   Німеччина, Угорщина, Італія    Г    США, Японія, Англія

2.   У якому році Японія розв'язала великомасштабну війну проти Китаю?

А     1935р.                                  Б     1937р.

В      1931р.                                Г     1938р.

3.  З історією якої країни пов'язаний термін «ізоляціонізм»

А    Великою Британією            Б    Францією

В     Німеччиною                        Г    США

4.  Після нападу Італії на Ефіопію Ліга Націй...

         А    Наклала заборону на поставки до Італії військових матеріалів  та озброєння

Б     Країни - члени Ліги Націй оголосили війну Італії

         В     Прийняла рішення про розрив дипломатичних відносин  країн, що входять до Ліги Націй з Італією

         Г    Зобов'язала Італію під загрозою військових санкцій припинити агресію

5.   Фюрером австрійських фашистів був..

А    Е. Гаха                       Б    Гінденбург

В     Зейс-Інкварт            Г    М. Хорті

 

Завдання II. Вибрати правильні варіанти відповідей

6.   Позначте провідні ідеї італійського фашизму (4 правильні відповіді)
А   Потрібно збити пиху самовпевненості з великих держав

Б    Створення Європейського Союзу на чолі з Італією

В    Перетворення європейської спільноти на суспільство загального благоденства

Г    Прагнення перетворити Середземне море на внутрішнє озеро Італії

Д    Війна є благом для країни. Італійська молодь повинна бути  готовою до  війни

Е    Італія повинна утвердитись як імперія в Африці

Є    Створення системи колективної безпеки в Європі

 

7.   Позначте події, що відбулися на міжнародній арені в 1938 - 1939 рр. (5  правильних відповідей)

А     Мюнхенська угода

Б     Вторгнення Японії в Маньчжурію

В      «Аншлюс» Австрії

Г     Укладення «Антикомінтернівського пакту» Німеччиною та  Італією

Д     Окупація Чехословаччини німецькими військами

Е     Розв'язання Японією великомасштабної війни проти Китаю

Є     Англо-франко-радянські переговори

Ж    Договір про ненапад між Німеччиною та СРСР

 

Завдання III. Встановити відповідність, утворивши логічні пари

8.  Установіть відповідність між прізвищами політичних діячів та назвами країн, які вони представляють

А

 

Б

 

В

 

Г

 

А   Й. Ріббентроп                1. Франція                  

Б    Зейс-Інкварт                  2.  Австрія

В    Муссоліні                      3.  Італія

Г     Бенеш                            4.  Німеччина

                                              5.  Чехословаччина

 

 

9. Встановіть відповідність між назвами документів та їхніми

положеннями.                                                            

А

 

Б

 

В

 

Г

 

А  «Три позиції» політики Японії щодо Китаю

Б    Мюнхенська угода

В   Сталевий пакт

Г    Секретний додатковий протокол

1. Жодна  із  сторін  не  братиме  участі   в  будь-якому угрупуванні держав, що прямо, або непрямо спрямоване проти іншої сторони

2. Співробітництво з метою придушення комунізму в Азії

3. Взаємна підтримка сторін «на суходолі, на морі, в повітрі» в разі виникнення війни

4. Межа сфер інтересів Німеччини і СРСР пролягатиме вздовж лінії річок Нарев,Вісла, Сян

5....евакуацію території буде закінчено до 10 жовтня, причому не буде вдіяно жодних руйнацій споруд, що існують...

 

Завдання IV. Встановити хронологічну або логічну послідовність

10.  Установіть послідовність подій                 

1

 

2

 

3

 

4

 

    А  Утворення осі Берлін – Рим – Токіо

  Б   Підписання Мюнхенської угоди

  В    Агресія Італії проти Ефіопії

  Г   Договір про ненапад між Німеччиною і СРСР

11. Розташуйте події в хронологічній послідовності                                            

1

 

2

 

3

 

5

 

  А  Вступ СРСР до Ліги Націй

Б   Загарбання Австрії

В   Вихід Японії з Ліги Націй

Г   Англо-франко-радянські переговори

 

12. Запишіть поняття яким визначається намагання Великої Британії та Франції не вживати щодо Німеччини силових методів, котрі б дали йому привід розпочати війну

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Варіант І

У завданнях 1 – 7 правильну відповідь позначайте тільки так: Х

 

 

1

  А       Б      В       Г                                     А       Б       В      Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   2

 

 

 

 

 

 

3

  А       Б      В       Г                                     А       Б       В      Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   4

 

 

 

 

 

 

5

  А       Б      В       Г                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           А      Б        В      Г      Д       Е       Є      Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           А      Б        В      Г      Д       Е       Є      Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у завданнях 8 – 9 відповідь записуйте цифрами

 

 

 

 

 

 

у завданнях 10 – 11 відповідь записуйте великими літерами

 

 

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

А

 

 

А

 

 

1

 

 

1

 

Б

 

 

Б

 

 

2

 

 

2

 

В

 

 

В

 

 

3

 

 

3

 

Г

 

 

Г

 

 

4

 

 

4

 

 

У завданні 12 відповідь записуйте великими літерами

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Варіант ІІ

У завданнях 1 – 7 правильну відповідь позначайте тільки так: Х

 

 

1

  А       Б      В       Г                                     А       Б       В      Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   2

 

 

 

 

 

 

3

  А       Б      В       Г                                     А       Б       В      Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   4

 

 

 

 

 

 

5

  А       Б      В       Г                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.07 сек. 2,828,590 унікальних відвідувачів