March 29 2020 05:01:40
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Тема: Ассирія. Фінікія.

 

Мета:

 

·     розглянути Ассирію в період розквіту і з'ясувати причини падіння Ассирійської держави; показати неминучість загибелі держави, створеної за допомогою жорстокості й насильства. Розглянути особливості господарського життя і суспільного устрою Фінікії;

 

·     удосконалити навички порівняння однотипних історичних явищ, визначення впливу географічного розташування і кліматичних умов на розвиток держави.

 

Тип уроку: комбінований.

 

Обладнання: підручник, робочий зошит, атлас.

 

Основні поняття: Ніневія, «місто левів», кіннота, понтон, таран, імперія, Бібл, Тірпурпур, скло, алфавіт, колонізація, колонія, Карфаген.

 

Основні дати:

 

1800 до н.е. – виникнення Ассирійської держави;

 

Завоювання ассирійцями:

 

689 р. до н.е. – Вавілона;

 

622 р. до н.е. – Ізраїлю;

 

671 р. до н.е. – Єгипту;

 

612 р. до н.е. – знищення Ніневії;

 

ХІІІ ст. до н.е. виникнення фінікійського алфавіту;

 

ІХ ст. до н.е. – заснування Карфагена.  

 

Історичні постаті: Тіглатпаласар, Ашшурбаніпал.

 

 

ХІД УРОКУ

 

I.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 

IIАКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 

Робота з картою.

 

1)   Покажіть на карті Дворіччя.

 

2)   Визначте розташування Дворіччя відносно Давнього Єгипту.

 

3)   Назвіть і покажіть на карті річки, між якими розташована те­риторія Дворіччя.

 

4)   Назвіть і покажіть на карті міста-держави Шумеру.

 

Вибіркова перевірка домашнього завдання.

 

Перевіряються завдання на контурних картах.

 

Історичний диктант.

 

1)       Територія Дворіччя розташовувалася між річками ... і... .

 

2)        Грецькі географи назвали цю територію ....

 

3)       Основними заняттями жителів Дворіччя були ...,........

 

4)       Спочатку люди заселили Північну Месопотамію, на території Південної Месопотамії перші  поселенці з'явилися в ... тис. дон. є.

 

5)       Північними сусідами шумерів (південних поселенців) були племена ....

 

6)       На чолі міст-держав Шумеру стояв ....

 

7)       Найсильнішим містом на півдні Дворіччя був ....

 

8)       Шумерське царство існувало недовго і було захоплене більш сильною державою — ....

 

Учитель вибірково перевіряє диктанти або відразу ж переходить до викладення нового матеріалу.

 

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 

План.

 

1.  Ассирія в II тис. до н. є.

 

2.  Утворення та розквіт Ассирійської імперії.

 

3.  Загибель Ассирії.

 

4.  Фінікійські «міста-держави».

 

5.   Фінікійські мореплавці. Заснування колоній.

 

 

 

1.  Ассирія в II тис до н. є.

 

Розповідь учителя.

 

Область Ассирія розташовувалася у верхній і середній течії річки Тигр. На сході вона межувала із Сирією, на півночі — із державою Урарту, на півдні — із Вавилонським царством.

 

Родючі землі вздовж річки Тигр та її припливи сприяли розвитку рільництва, степи були зручними для скотарства, гірські райони ба­гаті на руди металів. Ассирійці одними з перших у давнину почали виробляти знаряддя праці та зброю з металу, що дозволило їм згодом створити велику державу і підкорити собі сусідні держави.

 

Ассирійська держава сформувалася навколо торгового міста Ашшура. Воно було розташоване на перехресті найважливіших торговель­них шляхів, тому на першому етапі розвитку держави визначальну роль відігравала торгівля. Але згодом ассирійцям довелося вести бо­ротьбу з сусідами, які витісняли їх зі зручних торговельних шляхів: із Вавилонією, із державою Мітанні, із Хеттським царством.

 

Ассирія уклала союз із Єгиптом і завдяки його підтримці змогла протистояти ворогам. Цар Ашшурбаліт після визволення країни від панування Мітанні встановив родинні зв'язки з вавилонським цар­ським домом; відновилася торгівля з Малою Азією. Цар Тіглатпаласар І зробив тридцять військових походів: до Сирії, Єгипту, Вавилонії, Фінікії.

 

Але посилення Ассирії було перерване вторгненням арамейських племен, що розселилися на території Ассирії та змішалися з її насе­ленням. Це призвело до занепаду країни, що тривав півтора століт­тя. Період другої половини II тис. до н. є. історики називають «середньоассирійським».

 

 

 

2. Утворення та розквіт Ассирійської імперії.

 

Робота над формуванням понять.

 

Під час висвітлення цього питання необхідно звернути особливу увагу на формування понять «загарбницька війна» та «імперія».

 

Учитель формулює визначення поняття «загарбницькі війни» і пропонує зробити запис у зошитах.

 

Загарбницька війна— це війна, що ведеться з метою захоплен­ня територій, поневолення населення і пограбування завойованих країн.

 

Завдання.

 

1)   Ознайомившись із текстом підручника, доведіть, що війни, які Ассирія вела в IXVII ст. до н. є., були загарбницькими.

 

2)    Позначте на контурній карті території країн, підкорених Асси­рією.

 

Розповідь учителя.

 

Ассирійці ввійшли у світову історію як безжальні завойовники. Вони руйнували міста, а місце, де стояло їхнє військо, посипали сіл­лю, щоб ніхто не міг там оселитися. Із відрубаних голів переможених вони складали цілі пагорби. Завойовані народи ассирійці виганяли з рідних місць, перетворювали на рабів і вбивали в разі найменшої непокори. Із кожної підкореної країни до Ніневії (нової столиці Асси­рії, заснованої Сінаххерібом) привозили мішок землі й висипали біля міської брами на знак того, що ассирійці назавжди оволоділи цією державою. Ніневію в давнину називали містом крові, Ассирію — ліг­вищем левів, а ассирійських царів — владиками Всесвіту. По своїй столиці вони роз'їжджали на колісниці, запряженій царями підко­рених країн.

 

Ассирія перетворилася на величезну імперію, що тяглася від тре­тього порога Нілу до Кавказьких гір і від Середземного моря до Пер­ської затоки.

 

Отже, імперія — держава, створена в результаті підкорення інших країн і народів.

 

3. Загибель Ассирії.

 

Робота зі схемою.

 

Учитель складає на дошці схему й просить установити логічний зв’язок між першим і другим елементами схеми.

Схема "Причини загибелі імперії"

 

Одержавши відповідь, учитель переходить до пояснення логічної зумовленості третього елемента схеми: держава, створена на жорсто­кості та гнобленні, приречена на загибель. У правильності цієї тези учні зможуть переконатися, вивчаючи наступні періоди всесвітньої історії. Яскравим її підтвердженням є падіння Ассирійської імперії,

У 612 р. до н. є. повсталі вавилоняни та мідійці знищили Ассирію, їхні війська оточили Ніневію, загатили Тигр, а коли води річки роз­мили стіни, переможці ввірвалися до міста. Ассирійська знать була вирізана, населення повтікало в гори та інші області. Ассирійська імперія зникла назавжди.

Робота з підручником 

Прочитайте текст параграфа і з'ясуйте причини падіння Ассирій­ської держави.

У відповідях учнів мають бути відзначені такі моменти:

— нескінченні війни послаблювали економіку країни;

— між різними групами ассирійської знаті йшла боротьба за вла­ду;

— підкорені народи організовували повстання.

 

4. Фінікійські міста-держави.

Розповідь учителя. 

На східному березі Середземного моря жили фінікійці. Область, де вони жили, називалася Фінікія. Вона являла собою смугу між морем і горами завширшки до кількох десятків кілометрів. Клімат був сприятливим для розвитку польового рільництва і садівництва. Землероби вирощували хліб, обробляли сади й виноградники, роби­ли маслинову олію. Обмежена кількість землі прискорювала процес виникнення міст. Уже в першій половині III тис. до н. є. на території Фінікії існувало місто-держава Бібл — найбільш ранній центр цивілі­зації в Східному Середземномор'ї. Звідси велася торгівля з Єгиптом: вивозили ліс, вино і маслинову олію.

Наприкінці III — на початку II тис. до н. є. виникають міста-держави на всьому Східному узбережжі Середземного моря (Акка, Тір, Сідон, Бірута, Арвад та ін.). У містах розвивалися ремесла. Особли­во славилися фінікійське скло і пурпурова фарба, яку вичавлювали з мушель, видобутих із дна моря. Крім того, фінікійці були відомі як вправні будівельники, котрі зводили неприступні фортеці й чудові храми в багатьох місцях Середземномор'я.

Фронтальне опитування. 

1) Порівняйте географічне положення Єгипту і Фінікії. Які від­мінності ви помітили?

2) Як відмінності природно-кліматичних умов позначилися на розвитку господарської діяльності в цих країнах?

5. Фінікійські мореплавці. Заснування колоній.

 Робота зі схемою.

Учитель коментує схему, заздалегідь підготовлену на дошці.

 

Фінікійська торгівля

 

Учитель відзначає, що розвиток морської торгівлі привів до розкві­ту у Фінікії мистецтва мореплавання. Фінікійці не тільки здійсню­вали плавання в Середземному морі, але й виходили в Атлантичний океан, досягали берегів сучасних Англії та Ірландії. За повідомлен­ням Геродота, на суднах єгипетського фараона Нехо вони пропливли навколо Африки, ця подорож тривала три роки.

Фінікійці під час морських експедицій засновували поселення на узбережжі Середземного моря. Такі поселення людей, які пересели­лися з іншої країни, називаються колоніями. Найбільш могутньою колонією був Карфаген на північному узбережжі Африки.

Додаткова інформація 

Карфаген 

За переказом, засновницею Карфагена була фінікійська цариця Дідона. Коли вона зі своїми супутниками висадилася на березі Пів­нічної Африки, то звернулася до місцевого правителя з проханням виділити їй землю для будівництва міста. Правитель дозволив їй узяти стільки землі, скільки вкриє одна бичача шкура. Тоді цариця наказала своїм людям розрізати шкуру на тонкі смужки, щоб у та­кий спосіб одержати більше землі.

Час заснування Карфагена зазвичай відносять до IX ст. (814 р.) до н. є. Поступово Карфаген став світовим портом Середземного моря, швидко збільшувалося міське населення, розвивалися торгівля, ре­месла і культура. Навколо міста були розташовані зернові та садовогородні плантації. Економічна потужність Карфагена ґрунтувалася на його посередницькій торгівлі.

Усіма державними справами завідувала велика державна рада або сенат, із 300 осіб — великі землевласники, фінансисти, купці й багаті ремісники-рабовласники. Поряд із великою радою діяла мала рада, із 30 осіб, яка попередньо обговорювала справи, що надійшли на розгляд великої ради. Виконавча влада в Карфагені належала двом царям, або суфетам. Вони обиралися щорічно і виконува­ли в основному обов'язки головнокомандувачів армії та флоту.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота з картою.

Покажіть на карті:

а) Ассирію та Фінікію;

б) держави, із якими вела війни Ассирія;

в) держави, із якими вела торгівлю Фінікія;

г) Карфаген.

Фронтальне опитування.

1)    Що спільного було в історії Ассирії та Фінікії?

2)    Які особливості в розвитку цих країн ви помітили?

3)    Який внесок зробили народи цих держав у світову культуру?

V.   ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя.

—   У сиву давнину Ассирія була маленькою державою на півночі Месопотамії. Протягом багатьох століть вона корилася більш могут­нім державам (Вавилон, Аккад).

—    Занепад цих держав, створення великої армії дозволили асси­рійцям утворити власну імперію.

—    Постійні війни розоряли економіку країни: податі й повинності зростали; хлібороби та ремісники мусили воювати, а не працювати.

—    Руйнування господарства і невдоволення підкорених народів спричинили падіння Ассирійської держави.

—   У XII ст. до н. є. найбільш жваву торгівлю на узбережжі Серед­земного моря вели багаті фінікійські купці.

—   Землі у Фінікії було мало, тому багато фінікійців ішли до міст. Прибережні фінікійські міста розташовувалися в чудових бухтах і мали потужні укріплення. Найбільшими містами були Тір, Сідон і Бібл.

—   Фінікійці були вправними мореплавцями і сміливими мандрівниками. Вони не тільки продавали свої товари в усьому Середземномор'ї, але й засновували свої колонії (поселення) в різних части­нах регіону. Найбільшою колонією було місто Карфаген у Північній Африці.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1)    Опрацювати текст параграфа.

2)    Виконати завдання на контурних картах.

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.11 сек. 2,592,651 унікальних відвідувачів