October 27 2021 18:15:43
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Групова робота на уроках

Що являє собою групова робота. Вся навчальна робота на уроці відбувається при певному взаємодії вчителя і учнів, а в якійсь мірі і учнів між собою. Учитель робить на учнів вплив певного змісту словесно, за допомогою інтонації, міміки та ін Учні ж сприймають ці дії, реагують на них, залежно від чого змінюються зміст і форма подальшого впливу вчителя. Характер цієї взаємодії і визначає форму роботи на уроці.

 

Групову роботу характеризує безпосередню взаємодію між учнями, їх спільна узгоджена діяльність учнів відсутня при фронтальній та індивідуальній роботі. З учителем при груповій роботі постійного прямого контакту немає; він включається в роботу окремих груп лише в разі потреби. Керівна роль учителя здійснюється через усне або письмове керівництво, яке дається до початку групової роботи. У тих випадках, коли вчитель включається в роботу групи, спілкування відбувається в малій трьох-пятичленной групі, тому спілкування з учителем може бути більш особистісним ніж при фронтальній роботі.

 

Можна говорити про груповій роботі двох видів - єдиної і диференційованою. При єдиній роботі всі групи виконують однакові завдання, при диференційованій - різні групи виконують різні завдання, в рамках загальної для всіх теми. Нові риси набуває і індивідуальна робота. Це не просто засвоєння навчального матеріалу, виходячи з особистого інтересу або, скажімо, зі страху перед перевіркою, а засвоєння з урахуванням подальшої спільної роботи.

 

З метою управління розумовою діяльністю учнів учитель повинен знати які помилки допустили члени тих чи інших груп яку частину завдання вони змогли виконати за відведений їм час. До переходу до фронтальній роботі вчитель повинен уявляти собі як окремі групи впоралися із отриманим завданням. Ці відомості учитель отримує частково в процесі спостереження за роботою груп; більш точне уявлення він отримує під час подальшої фронтальної роботи.

Підготовка до групової роботи вимагає від вчителя глибокого вивчення матеріалу підручника, підбору різних додаткових матеріалів і складання керівництва для роботи, якщо різні групи виконують різні завдання, то ПОТРІБНО підготувати цілий набір робітників керівництв. Що ж стосується другого питання - індивідуальної роботи кожного учня, то без цього групова робота немислима

 

Які виховні та дидактичні завдання можна вирішувати за допомогою ГРУПОВИЙ роботи. Можна добитися успіху в навчанні за наявності відносно невеликих розумових здібностей, якщо це супроводжується позитивним ставленням до навчання, строгим плануванням часу та цілеспрямованим його витрачанням. Все це можливо без навичок саморегуляції.

 

З іншого боку, хороші розумові здібності при недостатньо розвиненій саморегуляції може стати фоном для середньої, щодо низької успішності або навіть неуспішності.

 

Неодмінною передумовою формування здібностей, які є основою для саморегуляції, слід вважати спілкування в колективі та спільну діяльність. Правильна оцінка своїх можливостей і пред'явлення вимог до себе припускають порівняння і чужої діяльності, своїх і чужих результатів. Фронтальна робота дає мало можливостей для такого порівняння, а індивідуальна і того менше. Набагато більше можливості надає групова робота. Беруть участь у виконанні групового завдання можуть безпосередньо познайомитися з результатами щонайменше двох-чотирьох товаришів по навчанню. Вони можуть не тільки чути усні відповіді, але і бачити зошити товаришів, слухати обгрунтування товаришів і аналіз помилок. При підбитті загальних підсумків учень може порівняти свою роботу з роботою членів інших груп, тобто розширюється фон для формування самооцінки кожного учня. Навчальна діяльність - вчення - основне заняття школярів. Успіх у цій діяльності залежить і від того, як кожен окремий учень пов'язаний з класом, з колективом, в якому він засвоює знання, уміння і навички. Словом, для навчання вельми важлива наявність в класі згуртованого учнівського колективу. Групову роботу слід також розглядати і як можливість управління становленням внутрішньоколективних особистісних взаємин. Перевага групової роботи, не тільки в швидкій зворотного зв'язку. Участь у спільній роботі змушує кожного учня більш активно виявляти причини своїх помилок, а в разі непереборної труднощі швидко отримати допомогу від інших членів групи або від вчителя, який при такій постановці роботи має великі можливості допомогти слабким.

 

При тематичному і заключному повторенні групова робота дозволяє домогтися більш високої активності всіх учнів, оскільки поряд з виконанням перелічених вимог відкривається можливість використовувати при повторенні наявні у кожного знання, набуті з різних джерел.

 

При вивченні нового матеріалу групова робота створює передумови для аналізу особистого досвіду кожного учня і таким чином дозволяє уникнути неточних узагальнень, а також створює більш широку наочно-чуттєву опору для формування понять.

 

Які проблеми виникають у вчителя в практиці групової роботи. Сутність форми групової роботи вимагає від вчителя вирішення питання про склад окремих груп. Перш за все, для спільної роботи необхідний приблизно однаковий темп роботи. Поряд з темпом роботи при складанні груп з багатьох предметів важливо враховувати рівень успішності.

 

Учитель має уявлення про рівень знань учнів, певне уявлення про знаннях і уміннях співучнів мають і самі учні. Треба сказати, що самі учні воліють групи з більш-менш однаковою підготовкою. При цьому повинна дотримуватися одна обов'язкова умова - ступінь складності завдань повинна враховувати підготовку учнів.

 

Виходячи з принципу взаємного збагачення, при складанні груп потрібно, брати до уваги різну внеучебную інформованість окремих учнів з даного предмета. Учні з різною інформованістю, займаючись в одній групі, МОЖУТЬ корисно доповнити один одного, взаємний обмін інформацією може справити позитивний вплив і на взаємини школярів щось, чого вони не знають, починають вище цінувати, з ним більше вважаються.

 

При формуванні груп слід враховувати кілька критеріїв. Але не бажано, щоб на основі цих обставин розподіляючи учнів по групах вчителю потрібно прагнути до того, щоб учні сказали самі, в якому складі вони будуть працювати в тому чи іншому випадку. Допустимо обрати старосту групи, в обов'язки якого входить:

1. стежити, щоб робота проходила відповідно передбаченої схемою спілкування;

2. після виконання завдання вказати представника, який при необхідності познайомить весь клас з результатами групи.

До матеріалу і завдань для групової роботи можна пред'явити наступні загальні вимоги:

1. Завдання повинні підходити для групової роботи, тобто сприяти виникненню різних думці м бути основою для обговорення. Іншими словами, завдання повинні бути проблемними, надавати можливість для активного використання наявних знань і бути імпульсом до творчості, до пошуку нових знань і нових способів дій;

2. Завдання повинні мати досить високу ступінь труднощі

3. Матеріал по своїй структурі повинен бути таким, щоб його можна було розділити на відносно самостійні одиниці, над якими зможуть працювати різні групи або окремі учні в рамках однієї групи;

4. Виходячи з принципу взаємного збагачення, завдання повинні припускати використання і осмислення життєвого опитс учня, інформації, почерпнутої з різних джерел.

 

Яким вимогам повинні відповідати керівництва, які направляє групову роботу:

1. Керівництво вказує мету, якої переслідує завдання

2. У керівництві дається перелік матеріалів, якими повинні скористатися учні (які сторінки підручника прочитати і яким газетні вирізки звернутися, які факти з побаченого кінофільму пригадати і т.д.);

3. Завдання вказуються у порядку їх виконання;

4. У керівництві вказується, що виконувати індивідуально, а що колективно;

5. Керівництво повинно містити правила складання звіту групи.

Оптимальна величина групи - 5-7 чоловік. У великих групах неможливо всім брати активну участь в обговоренні. З точки ж зору отримання нової інформації та висунення ідей маленька група виявляється менш ефективною.

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.07 сек. 2,795,226 унікальних відвідувачів