August 05 2020 04:41:40
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
УРОК: Релігія та культура Давнього Китаю

Мета: ознайомити учнів з давніми віруваннями китайців, сформувати уявлення  про релігію та культурно-наукову спадщину; охарактеризувати основні положення конфуціанства та даосизму, удосконалювати навички самоосвітньої, дослідницької діяльності в ході вивчення нового матеріалу, вміння працювати з різноманітними джерелами, здійснювати порівняльний аналіз, формулювати і висловлювати власну думку; виховувати почуття повагу до історії та культури інших народів.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: історична карта „Давні Індія та Китай”, атлас, підручник, мультимедійна система, електронний диск „Міфи народів світу” ;

Основні поняття та терміни: конфуціанство, даосизм, ієрогліф, компас, папір, сейсмограф, голковколювання, акупунктура, церемоніал, „Піднебесна”, пагоди, „Сини неба”, культ предків, кліше, суни, цінь, каліграфія.

Методи діяльності: пояснення вчителя; експрес-контроль; робота в парах та трійках, взаємоперевірка знань; робота з таблицею; самостійна дослідницька робота з підручником та електронним текстом, випереджальні завдання, творчі завдання, тестовий контроль.

Після цього уроку учні зможуть: називати засновників конфуціанства, характеризувати основні досягнення культури Китаю, давати визначення поняттям „конфуціанство” і „даосизм”, описувати пам’ятки культури та писемності, висловлювати свою думку з приводу державної релігії, характеризувати китайські церемоніали; цвизначати вплив китайської культури на розвиток культури інших народів, внесок Давнього Китаю у скарбницю світової історії та культури.

 

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Творча робота „Пишемо оповідання”. Робота в трійках.

Учні об’єднуються по троє і отримують таке творче завдання: „Уявіть собі, що ви – один із учасників повстання „жовтих пов’язок ” через певний час оповідаєте нащадкам про події, у яких брали участь. Протягом 5-7 хвилин складіть невеличке невелике оповідання, в якому через власне сприйняття відобразіть причини та результати повстання, вимоги його учасників, дайте характеристику керівникам”.

Кожен учень записує по одному реченню, а його товариші продовжують оповідь до тих пір, поки не вичерпають час. По закінченні роботи оповідання зачитуються вголос, а вчитель та інші учні оцінюють його цілісність, завершеність, правдивість і цікавість.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

                       План

  1. 1.     Релігійні уявлення давніх китайців;
  2. 2.     Поява писемності та книжок;
  3. 3.     Конфуцій та конфуціанство;
  4. 4.     Даосизм;
  5. 5.     Розвиток китайської культури.

 

  1. 1.    Релігійні уявлення давніх китайців

Вивчення цієї частини нового матеріалу відбувається за допомогою індивідуальної роботи з електронним текстом „Релігійні вірування давніх китайців”, який являє собою незакінчені речення. Уважно прислухаючись до оповідання вчителя про виникнення найдавніших уявлень китайців, учні повинні їх закінчити.

               Релігійні вірування давніх китайців

Верховне Божество - ………(Небо (Шан-ді). Звідси назва країни переводилася, як ……….(Піднебесна), а представники Верховного Божества на землі іменувалися -…………(Синами Неба). Храми на честь Неба називалися ………(пагодами). Одним з головних культів у китайців був культ предків - ……….(процес обожнювання і поклоніння духам предків, яким приписували магічну силу)

 

2.Поява писемності та книжок

Робота в парах

Знайти у & 26 підручника № 2 (с.123-124) і навести 6 незаперечних тверджень з приводу:

 а) появи писемності у Китаї;

б) розвитку книговидання.

 Після закінчення роботи обмінятися інформацією, яка може бути такою:

 

    ПИСЕМНІСТЬ

     КНИЖКИ

1.Писемність виникла 4 тис. років тому;

2. Перші надписи робилися на вазах, храмових дзвонах, кам’яних барабанах, панцирах черепах.

3. Вони містили звернення до богів.

4. Для запису слів використовували ієрогліфи.

5. В сучасній китайській мові 80 тис ієрогліфів

6. Знаряддями письма у китайців були пензлик, туш, папір, камінь для розтирання туші.

1. Для написання перших книг із записами документів використовували бамбукові пластини.

2. Написи робили за допомогою дерев’яних паличок, вмочених у лак.

3. Із появою шовку найважливіші документи стали записувати пензлем та тушшю на шовку.

4. У І ст. н.е. В Китаї навчилися робити папір.

5. Паперові книги мали вигляд гармошки, оскільки листи не розрізали, а складали.

6. У ІХ ст. н.е. з’явилися перші друковані книги, процес друкування в яких відбувався за допомогою дерев’яних дощок – кліше.

 

3, 4. Конфуцій та конфуціанство. Даосизм

Виконується за допомогою самостійної парної роботи з історичним джерелом за варіантами.

1 ВАРІАНТуривок з книги „Луньюй” („Бесіди та судження”)

 – „Афоризми Конфуція” ( с. 125, підр. № 2)

2 ВАРІАНТ – уривок з книги „Даодецзін”(„Книга про шлях і доброчинність”) „З повчань філософа Лао Цзи” (с. 126, підр. № 2)

ЗАВДАННЯ: Охарактеризувати головні принципи вчень Конфуція та Лао Цзи і порівняти, чого в них більше: спільного чи відмінного? Про що це свідчить?

   КОНФУЦІЙ

   ЛАО ЦЗИ

-                     поділ суспільства на керуючих і керованих (передбачав існування нерівності);

-                     сумлінне виконувати своїх обов’язків;

-                   обов’язкове дотримання кожним китайцем законів Неба;

-                   найголовніший обов’язок людини – поважати і шанувати батьків;

-                   заклик чиновників до навчання: тільки освічена людина може вміло керувати державою;

-                   заклик укріпляти і цінувати сім”ю: „чим міцніша сім”я, тим міцніша держава”

-         все в світі влаштовано вищим розумом;

-         все живе і неживе проходить однаковий шлях;

-         не порушуй встановлений порядок своєю нерозумною поведінкою;

-         заклик до повернення людини в лоно природи;

-         пропагування простого життя без розкошів;

-         заклик не здійснювати ніяких дій, бо „хто нічого не має, той нічого не втрачає”

СПІЛЬНІ РИСИ:  - визнання того, що люди створені вищою силою;

-        заклик до обов’язкового дотримання норм поведінки і правил, встановлених Небом;

-        пропагування аскетичного способу життя.

 

ВИСНОВКИ: незважаючи на переважання у поглядах Конфуція і Лао Цзи відмінних думок і на те, що ці два мислителя були суперниками, їхні ідеї здійснювали великий вплив на людей, перетворюючи все більше і більше китайців на їх прибічників бо вони були вільними мислителями. Це привело до того, що конфуціанство і даосизм стають національними релігіями.

            Бажано, щоб на підставі здобутих самостійно знань учні дійшли до них самостійно. Коли ж так не виходить, це можна зробити за допомогою вчителя

 

5.Розвиток китайської культури.

Учні, які отримали два уроки назад індивідуальні випереджальні завдання з теми „Досягнення китайської науки і культури” коротко презентують про результати пошуку. Решта учнів складають конспект.

1 учень – ЛІТЕРАТУРА та МИСТЕЦТВО:

1).Збірник текстів пісень „Шіцін” – 350 поезій на честь предків, правителів, військових походів; поезії Цюй Юаня (ІУ ст.. до н.е.); найпопулярніший літературний жанр – суни (гімни). Поширені міфи і легенди.

      2). Існує три групи інструментів: струнні, духові та ударні. Найпопулірніший інструмент – цінь.

З’являється і поширюється каліграфія – мистецтво малювання ієрогліфів.

 

2 учень – АРХІТЕКТУРА:

   - Китайці навчилися будувати двох та трьох поверхові споруди з баштами;

- Дахи будинків тримаються на стовпах і балках;частіше за все вони покриваються черепицею.

- Будинки зводяться на спеціальних піднятих платформах;

- Житла багатих китайців та культові споруди прикрашаються портретними фресками;

- Винайшли висячі мости з бамбуку довжиною до 15 метрів, які споруджуються в Гімалаях.

 

3 учень –  МАТЕМАТИКА, АСТРОНОМІЯ:

   1). Видано найзначнішу книгу з математики – трактат „Математика” в 9-ти книгах (ІІ ст.. до н.е), в якому вміщено правила дій з дробами, теорема Піфагора, способи рішення завдань і рівнянь та ін..

   2). Складено точний календар (104 р. до н.е.), в якому встановлена сучасна тривалість року – 365 діб; створена карта зоряного неба, де відмічено 32, 5 тис. зірок. Дані назви 28 сузір’ям. У 28 р. до н.е. відкриті плями на Сонці. 

 

4 учень – МЕДИЦИНА:

Відкрито систему кровообігу; навчилися ставити точний діагноз за допомогою визначення пульсу. Винайдені акупунктура - голковколювання в біологічно активні точки на тілі, та знеболюючі засоби. Використання чаю як засобу для лікування застуди.  Чжан Цзи (ІІ ст.. н.е. ) – трактат про тиф та інші інфекційні захворювання. Хуа То – засновник хірургії, розробив також систему загартовування організму.

 

5 учень – ВИНАХОДИ:

Військова справа - винайдено порох, гармати, кулі.

Видання книжок – навчилися виготовляти папір, за допомогою дерев’яного кліше друкувати книжки.

Географія та подорожі: новий спосіб складання географічних карт; компас – для точного визначення місця розташування; сейсмограф – прибор для визначення підземних поштовхів.

 

6 учень – ІСТОРІЯ:

Найвідоміший історик – Сим Цянь, якого називають „батьком китайської історії”. Ним створена і видана історія Китаю з найдавніших часів „Історичні записки” з описом усіх відомих подій та фактів, характеристиками імператорів, полководців, вельмож.

За результатами презентації учнями робляться висновки про високий рівень розвитку науки, культури і мистецтва у Давньому Китаї, про значення цих відкриттів та винаходів не тільки у житті тогочасного Китаю, але й сучасного світу.

 

ІУ. Закріплення вивченого

Методика проведення закріплення – експрес-тестування. Методика перевірки виконання завдання – самоперевірка (за зразком, поданим вчителем) або взаємоперевірка у парах.

1.”Піднебесною імперією” називали свою країну:

а) єгиптяни; б) китайці; в) вавилоняни; г) індійці.

2. Англійська назва країни походить від одного з китайських винаходів:

а) паперу; б) шовку; в) компасу; г) чаю.

3. Для запису слів китайці користувалися:

а) ієрогліфами; б) буквами; в) спеціальними позначками; г) цифрами.

4 У сучасній китайські мові існує:

а) 32 ієрогліфи; б) понад 100 ієрогліфів; в) близько 6 тис. ієрогліфів;

 г)80 тис. ієрогліфів.

5. Перші китайські книжки записувалися на:

а)папері; б) глиняних табличках; в) пластинках з бамбуку; г) папірусі.

6. Перші паперові книги нагадували:

а) простирадло; б) рулон шпалер; в) гармошку; г) віяло.

7. Найвідомішим філософом Давнього Китаю був:

а) Будда; б) Григорій Сковорода; в) Конфуцій; г) Цінь Шіхуанді.

 8. У перекладі з китайської мови „даосизм” означає:

 а) шлях; б) доля; в) віра; г) благополуччя.

9. Вислів „Чим міцнішою буде родина, тим міцнішою буде держава”

 належить:

а) Лао Цзи; б) Конфуцію; в) Цінь Щіхуанді; г) Лю Бану.

10. Правила поведінки, яких мали дотримуватися китайці, називалися:

а) церемонії; б) етикет; в) дисципліна; г) режим.

11. Найпоширенішим одягом давніх китайців вважали:

а) довгий халат; б) спідницю з запахом; в) широкі штани;

г) бавовняну сорочку, підперезану широким поясом.

12. Лише багаті і знатні китайці мали право носити одяг:

а) з шовку; б) з бавовни; в) парчі; г) тонкого нейлону.

 

У. Підсумки уроку. Короткі висновки

Вчитель уточняє результати перевірки тестових робіт, після чого проводить узагальнення вивченого у вигляді бесіди із формуванням коротких висновків.

1. Релігійне та культурне життя стародавнього Китаю знаходилося на високому для свого часу рівні і  мало свої особливості та своєрідність;

2. Найдавніші релігійні вірування китайців пов’язувалися з Небом і культом предків.

3. Писемність в Китаї виникла 4 тис. тому. Записи робили на панцирах черепах, пластинках з бамбуку, шовку.

4. Для записів текстів китайці користувалися ієрогліфами.

5. Пік виготовлення книг припадає на винахід китайцями паперу, а трохи пізніше – друкування.

6. Найвідомішим філософом Китаю був Конфуцій, який започаткував одну з найпоширеніших релігій – конфуціанство.

  7. Другою за популярністю релігією Китаю став даосизм.

8.Китайці поповнили світову скарбницю багатьма відкриттями:компасу, сейсмографу,астрономічними відкриттями, введенням у обіг нового календаря, досягненнями в галузі медицини, географії тощо.

 

УІ. Домашнє завдання:

& 26, підручник № 2, прочитати, дати відповідь на запитання;

у підручнику та додатковій літературі відшукати інформацію про китайські церемонії і підготувати невеличку сценку (діалог), яка б могла відбутися на церемонії;

повторити тему, підготуватись до уроку узагальнення та тематичного оцінювання;

за бажанням: підготувати невелике письмове повідомлення про Конфуція та Лао Цзи.;

скласти кросворд (сканворд, чайнворд, головоломку, ребус) за матеріалами теми  - до 20 слів.

Автор: вчитель історії Донецького ліцею № 21

 Кожем”якіна Оксана Леонідівна

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.13 сек. 2,645,009 унікальних відвідувачів