October 24 2020 21:09:03
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Тема: ЗАПОРІЗЬКА СІЧ В ІІ ПОЛОВИНІ Х\/ІІ СТОЛІТТЯ (8 клас)

Мета:   ознайомити учнів з устроєм Запорізької Січі в ІІ пол..Х\/ІІ ст., її   

             участю в суспільно-політичному житті країни, у війнах проти      

             Польщі, Османської імперії та Кримського ханства;; формувати    

             вміння характеризувати діяльність історичної особи; виховувати  

             почуття гордості за свій народ.

Виховний аспект уроку слід реалізувати на основі аналізу ролі                                                                       окремої людини в історії.

Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник (В.Власов. Історія України. 8 клас. - К., 2002р.), історичний атлас, портрет Івана Сірка, картина І.Ю. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові», «Шляхами віків: Довідник з історії України».-К.: Україна, 1993, «Запорозька Січ (короткий довідник)». – К., 1992р,  роздавальний  матеріал.

Основні дати: 1652-1709  - час існування Чортомлицької Січі

                           1663р – розміщення на Січі московської залоги

                           1672р – ув’язнення І.Сірка

                           1675 - похід на Крим

Основні поняття: козацька республіка, консолідація, зимівник, сірома, кошовий отаман, залога, мито.

 

Хід уроку

 

І. Організація навчальної діяльності.

Мотивація пізнавальної діяльності учнів.

 

ІІ. Вивчення нового матеріалу 

*Бесіда

 1. Кому стала належати Запорозька Січ із виникненням Української держави в середині Х\/ІІ ст.?
 2. Хто стояв на чолі Запорозької Січі?
 3. Який був вищий орган влади на Січі?
 4. Як називалося об’єднання запорозьких козаків в одну організацію?
 5. Яку роль відігравала Запорозька Січ під час Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького?
 6. Яку політику проводив Богдан Хмельницький у ставленні до Запоріжжя?
 7. Як ставився до конфліктів гетьманів і запорозької старшини московський уряд?

 

    Учитель. Після смерті Богдана Хмельницького Запорозька Січ почала відігравати значну й часто деструктивну роль у політичному житті України. Саме тут зосереджувалися антигетьманські сили, організовувалися антигетьманські заколоти. Та, попри суперечливі дії Січі у внутрішніх справах, запорожці ніколи не зраджували свого покликання – боротися проти загарбників українських земель.

Учитель повідомляє тему і основні завдання уроку.

План

 1. Запорозька Січ у складі Гетьманщини.
 2. Участь запорожців у війнах з Польщею, Османською імперією та Кримським ханством. Кошовий І.Сірко.
 3. Політика російського уряду щодо Запорозької Січі.
 4. Економічне життя Запорожжя.

Учні записують план  уроку в зошити

.

 *Сприймання та усвідомлення навчального матеріалу.

   *Виконання  проблемного завдання.

-  Доведіть, що, незважаючи на допомогу козаків, царський уряд завжди прагнув поширити свою владу на всі українські землі. (записано на дошці)

 

    Учитель.   Перед початком Національно – визвольної війни Запорозька Січ розміщалась на Микитиному Розі. Запорозька Січ, закладена у гирлі річки Чортомлик,  існувала протягом 1652-1709 рр. В історичній літературі її називають Чортомлицькою.

 

*Робота з картою ( атлас с. 16 – 17)

 

*Розповідь учителя   

  Демонстрація  портрета  Івана Сірка.

  «Іван Дмитрович Сірко був могутньою особистістю серед усіх низових козаків і за всіх часів існування Запорожжя. Родом він був із козацької слободи Мерефа за 24 верстви від Харкова. Про народження Сірка легенда розповідає, що він з'явився на світ із зубами, і тільки-но повитуха піднесла його до столу, від одразу ж ухопив звідти пиріг з начинкою і з'їв його. Це нібито було знамення того, що йому судилося увесь свій вік гризти ворогів». У рукописній хроніці ХVІІ ст. сказано, що «Бог його вибрав, Сірка, поклавши свій знак з правого боку на губі, як червоний плат»... «Кошовий Сірко був превеликий характерник! (мав зв'язок з вищою силою). Було, хто не задумав воювати з ним – він уже знає. Недаром його турки прозвали шайтаном» Упродовж 35 років (1645 — 1680) тривала активна діяльність Івана Сірка в Україні і на Запорожжі. Слава його набула розголосу у Польщі, Франції, Литві, Кримському ханстві, Туреччині, Молдові, Росії, особливо серед донського козацтва. За цей час він брав участь принаймні у 55 великих битвах і завжди, крім трьох-чотирьох випадків, виходив переможцем. Було ще безліч дрібних сутичок з татарськими загонами. Козацький отаман мірявся силою і з польськими хоругвами, які також змушував відступати.

 

 *Прослухування розповідей, підготовлених двома учнями про кошового отамана І.Сірка (можна використати матеріал підручника В.Власова, поданий на с. 167 - 170).

1 –й учень розповідає  біографію Івана Сірка.

2 –й учень характеризує його як визначного військового керівника, суперечливого політичного діяча.

Завдання учням. Слухаючи розповіді учнів та використовуючи пам’ятку для характеристики історичної особи, скласти історичний портрет кошового отамана Івана Сірка.

 

Обговорення наступних питань можна провести у формі дебатів. Мета такої дискусії  - навчити школярів висловлювати власне ставлення до подій, а також переконувати інших у правильності своєї думки.

 

Учитель. З великим військом, що налічувало 20 тисяч козаків, Іван Сірко улітку 1675р. перейшов Дніпро й попрямував на Крим. Через Сиваш запорожці переправилися в ханство, де вогнем і мечем знищили чимало селищ і міст, зокрема ханську столицю Бахчисарай. Під час походу козаки захопили велику здобич і вивели з неволі 7 тисяч християн. Отаман запропонував землякам, за їхнім бажанням, іти в Україну або повернутися в Крим. Близько 3 тисяч захотіли рушити назад: у Криму вони мали хоч якесь майно і господарство. Цікавими є дані татарського історика Евлії Челебі,. За переписом 1666 р., у Кримському ханстві проживало 1 млн. 120 тис. чоловік, з них — 180 тис. татар і 920 тис. козаків, українців, зайнятих на різних роботах. Кінець походу кошового Івана Сірка склався надзвичайно драматично. Відпустивши частину християн у Крим, він наказав молодим козакам наздогнати їх і всіх порубати; щоб не лишилися "між бусурманами на наші християнські молодецькі голови і на свою вічну без хрещення погибель".

 

*Проблемне запитання.

-  Як ви  ставитеся до такого вчинку Івана Сірка?

 (Відповіді вчитель пропонує записати в зошит 5-6-ма реченнями.)

 

Учитель. Сьогодні можна почути, що Іван Сірко буцімто впродовж усього свого життя добивався гетьманської булави. Немає сумніву, що в ті часи головною рушійною силою у розв’язанні воєнних конфліктів, у боротьбі за верховну владу були низові козаки, запорожці, січовики. Упродовж 26 років з невеликими перервами саме  Іван Сірко очолював це грізне товариство. То хіба ж не міг він, якби так хотів тієї булави, змести геть з дороги будь-кого з гетьманів? Чи є для таких тверджень підстави? Давайте  міркувати…

 

Формулюються висновки.

Незважаючи на те, що Іван Сірко міг досить вільно заволодіти гетьманською булавою, він цього не хотів. Не верховної влади та затишних маєтків бажалося йому, а щасливої долі для України та її дітей. За це поклав своє життя.

 

*Організація пізнавальної діяльності в групах.

Самостійна робота

Учні розподіляються на 3 групи. Необхідно розподілити їх таким чином, щоб  у кожній групі були учні, що працюють на високому, достатньому, середньому й низькому рівнях. Один із членів групи виконує функції лідера: одержує завдання, керує своєю групою в ході його виконання, виступає перед класом з інформацією про виконану роботу, а також оцінює діяльність своїх товаришів на уроці і подає виставлені оцінки на розгляд учителя.

  Кожна група отримує картку із завданням.

 

ГРУПА 1  Якими були наслідки походів запорожців під проводом Івана Сірка проти Туреччини та Криму? Відповідь обґрунтуйте, застосувавши  метод «Прес» (с. 167 -168 підручника)

 

ГРУПА 2 Чому Іван Сірко зажив шанобливого ставлення сучасників?    Обґрунтуйте свою думку методом «Прес».(с. 168 -169 підручника)

 

ГРУПА 3  У чому полягала історична місія Запорозької Січі? Спробуйте визначити це з погляду очевидця-козака, учасника битви під стінами Відня. Застосуйте метод «мозковий штурму» (с. 169 – 170 підручник)

 

*Заслуховування  виступів груп.

 

* Робота з картиною.

Учитель. У народних думах та переказах  Івана Сірка оспівано як безстрашного воїна, оборонця національних інтересів знедоленого українського народу. За одним із переказів, Сірко із запорожцями написали зухвалого листа турецькому султану у відповідь на його вимоги підкоритися Туреччині. (доречно буде зачитати листи султана і козаків).

Демонстрація картини І.Ю.Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові».

Заздалегідь підготовлений учень розповідає як створювалася картина «Запорожці…»

 

-   А як ви вважаєте, це вигадка  чи дійсні історичні події?

Учитель заслуховує декілька відповідей і робить висновок.

 

*Евристична бесіда.

Пригадайте, як змінилося ставлення російського уряду до українських земель після смерті Богдана Хмельницького? Про що свідчать такі факти, як:

 • Підтримка Москвою заколоту Мартина Пушкаря та Якова Барабаша;
 • Московсько-українська війна 1658 – 1659 рр.;
 • Переяславський договір 1659 р;
 • Московський договір 1665 р.
 • Підписання «Вічного миру» між Польщею та Московією?

 

* Застосування інтерактивних методів.

Робота в малих групах (5 груп) з метою набуття навичок спілкування та співпраці.

Розподілити в групах ролі варто так:

 •   Спікер – керівник групи
 •  Секретар – веде роботу групи
 •  Посередник – стежить за часом
 •  Доповідач

Спікер отримує завдання на картці.

 

ГРУПА 1. Розповісти, як царський уряд вів боротьбу за підкорення Січі   (с.170 – 171     підручника)

ГРУПА 2. Пояснити, у чому виявилось обмеження державницьких прав України (с. 171 підручника)

ГРУПА 3. Визначити чинники, що сприяли розвитку господарства на Січі     (с. 171 підручника)

ГРУПА 4. Визначити, що заважало розвитку господарства на Січі (с. 171-172 підручника)

ГРУПА 5. Розповісти, які галузі господарства були найбільш поширені на Січі (с. 171-172, підручника)

 

Опрацьовані питання учні висвітлюють перед іншими групами. Вони вчаться виділяти головне, занотовують ключові моменти, ставлять одне одному перехресні запитання.

   Кожна група в кінці робить висновок. Розв’язуємо проблемне завдання, поставлене на початку уроку.

 

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

*Обговорення проблемного завдання.

  Царський уряд завжди ставився до Запорозької Січі упереджено, вбачаючи в ній загрозливе для себе вогнище вільнодумства і свободи. Московія прагнула підкорити Січ, аби якнайповніше використати її військові та економічні можливості.

 

І\/. Домашнє завдання.

Вивчити § 19 підручника.

Випереджальне завдання: підготувати повідомлення «Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату».

 

 

Тестові завдання

І рівень

1.Яку роль відігравала Запорозька Січ у житті козацької держави – Гетьманщини у другій половині Х\/ІІ ст.?

 А) конструктивну – сприяла укріпленню влади гетьманів;

 Б) деструктивну – підривала владу гетьманів, організовуючи анти гетьманські виступи;

В) нейтральну – не втручалася у справи гетьманської влади.

 

2. Кого із запорозьких ватажків другої половини Х\/ІІ ст. татари називали «урус - шайтаном»?

А) Я. Барабаша;

Б) П.Суховієнка;

В) І.Сірка.

 

3. На які територіальні одиниці поділялася територія Запорозької Січі у другій половині Х\/ІІ ст.?

А) на воєводства;

Б) на полки;

В) на паланки.

 

4. У якому році Запорозька Січ потрапила під подвійний польсько-російський контроль?

А) 1654 р.;

Б)  1667 р.;

В) 1686 р.;

Г) 1673 р.

 

5. Хто очолював запорозьке товариство в період «Руїни»?

А) Іван Сірко;

Б) Семен Палій;

В) Петро Сагайдачний.

 

6. Перед початком Національно-визвольної війни Запорозька Січ містилася:

А) на Микитиному Розі;

Б) в гирлі річки Чортомлик;

В) на острові Хортиця.

 

ІІ рівень

 

1. Розташуйте в хронологічній послідовності:

    Чортомлицька Січ;

    Хортицька Січ;

    Базавлуцька Січ;

    Микитинська Січ;

    Томаківська Січ.

 

 

 

2.  Доповніть речення.

 

Відомий художник  …..  залишив …. Варіанти картини «………», яка нині зберігається у Державному російському музеї в  ……

 

ІІІ рівень

 

Як складалися відносини Запорозької Січі з Гетьманщиною? Розкажіть.

 

І\/ рівень

 

Чому Іван Сірко зажив шанобливого ставлення сучасників? Аргументуйте.

 

 

Дати життя і діяльності І.Д.Сірка

 

між 1605–1610  

У слободі Мерефа (за іншими даними – на Вінниччині) народився І.Д.Сірко

 

кінець 1620-тих рр.   

Брав участь у морському поході козаків проти Османської імперії

 

1645, жовтень – 1646          

Дві тисячі найманих запорізьких козаків на чолі з І.Сірком беруть участь у франко-іспанській війні, надаючи допомогу війську принца Конде під час захоплення іспанської фортеці Дюнкерк

 

1648–1657         

Брав участь у Визвольній війні українського народу

 

1658–1660         

Обраний полковником Вінницького (Кальницького) полку

 

1659

Рішуче виступив проти політики гетьмана І.Виговського, організував військовій похід на Акерман, що призвело до розпаду українсько-польсько-татарської коаліції. Відмовився підписувати російсько-український договір

 

1659–1660         

Обраний на посаду кошового отамана Війська Запорізького, з цього часу обімає її впродовж багатьох років (1659–1660, серпень 1664–1665, 1670–квітень 1672, вересень 1673– серпень 1680)

 

1660–1661         

Брав участь у походах запорізьких козаків на Кримське ханство

 

1663, жовтень   

Під проводом І.Сірка та Г.Косагова здійснено похід козаків і московських загонів на Крим

 

1664, січень      

Разом із царськими військами організував похід на Правобережну Україну, воювали проти гетьмана П.Тетері та польського війська під командуванням С.Чарнецького

 

1664–1668         

Поселився з родиною під Харковом, за дві верстви від Мерефи. Обраний на посаду полковника Харківського полку (1664–1665, 1667 )

 

1667

Разом із запорожцями під проводом кошового І. Рога здійснив спустошливий набіг на Кримське ханство

 

1668

Організував чотири походи на Кримське ханство

 

1668, березень  

Очолив виступи проти гніту царської адміністрації в містах Харківського полку – Маяцьку, Змієві, Валках, Мерефі за підтримкою населення Слобожанщини, донських козаків. Під Харковом повстанці зазнали поразки

 

1670, червень   

Очолив похід на турецьку фортецю Очаків

 

1671–початок 1672   

Очолив народні виступи на Правобережній Україні, підтримав пропольську орієнтацію уманського полковника М.Ханенка

 

1672, квітень    

Був заарештований представниками царської адміністрації і відправлений до Сибіру в Тобольску в’язницю

 

1673, початок літа    

Звільнений із тобольської в'язниці

 

1673, друга половина         

Очолив походи проти турків і татарів до Очакова, Ізмаїла, Перекопу

 

1 серпня 1680 р.  

Старий кошовий отаман помер на своїй пасіці Грушівці, неподалік Чортомлицької Січі. Його тіло запорозькі козаки урочисто поховали на старому козацькому кладовищі. Доля могили Івана Сірка  в подальшому склалася  трагічно. Ще 1709 р., під час каральної акції російських військ, труну з тілом Сірка довелося перепоховати. У 1909 р. Д.І.Яворницький викупив місце з могилою, пізніше там встановили бронзове погруддя отамана. Але нові випробування спіткали могилу кошового у 1960-ті роки. Коли Січ була затоплена водами Каховського водосховища, довелося перепоховати останки Сірка до старовинного  кургану.  Тоді ж вчені-антропологи по черепу провели наукову реконструкцію зовнішності славетного отамана. У серпні 2000 р. відбулось урочисте допоховання черепа Івана Сірка до його могили у старовинному козацькому селі Капулівці.

Автор: Н.А.КУЗНЕЦОВА, учитель СЗНЗ №96 м.Києва

Джерело: http://ippo.org.ua

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.04 сек. 2,677,149 унікальних відвідувачів