October 24 2020 20:15:21
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Початок національно-визвольної війни

Тип уроку:   Комбінований

 

Мета уроку:         сформувати уявлення про початок Національно-визвольної війни;

                       створити умови для розуміння перемог української армії в 1648 році;

                        встановити зв'язок між внутрішнім становищем Речі Посполитої та подіями першого року війни;

показати роль Б.Хмельницького в підготовці та початку Національно-визвольної війни;

навчити учнів висловлювати власну думку, відстоювати її;

продовжувати формувати історичний світогляд учнів;

розвивати вміння учнів працювати з картою, схемами, документами.

 

Обладнання:    історична карта, підручник.

 

Основні поняття:        Жовті Води, Корсунь, посполите рушення, Пилявці,  

                                           Замостя, Львів.

 

Основні події і дати:        5-6 травня 1648 року- битва під Жовтими Водами;

16 травня 1648 року - битва під Корсунем;

вересень 1648 року – битва під Пилявцями;

листопад 1648 року – облога Замостя;

грудень 1648 року – в’їзд Б.Хмельницького до Києва

 

Очікувані результати.          Після цього уроку учні зможуть: називати дати основних  

 битв, інших подій першого року Національно-визвольної війни;

                        показувати на карті місця основних битв і напрямки походів    

                        козацького війська; застосовувати на прикладах поняття і          

                        терміни теми; висловлювати свою думку щодо дій

                        Б.Хмельницького в перший рік Національно-визвольної війни.

 

 

 

Хід уроку

 

І             Організаційний момент

ІІ           Актуалізація опорних знань учнів.

            Форма проведення-історичний диктант:

            Додаток І

ІІІ        Вивчення нового матеріалу:

            Учитель оголошує тему уроку і ставить перед класом проблемне запитання:

-         Чому козацьке військо не пішло на Краків і Варшаву?

 

План

 1. Битва під Жовтими Водами, під Корсунем, під Пилявцями.
 2. Визвольний похід українського війська до Галичини
 3. Програма розбудови Української козацької держави.

 

1. Вчитель.   На середину 18 століття у різних сферах розвитку українського суспільства визріли гострі суперечки  викликані існуючим становищем України у складі Речі Посполитої. Передусім ускладнилася соціально-економічна ситуація, викликана посиленням експлуатації українського селянства. Польща стає основним експортером зернових, що відповідно, повело за собою переорієнтацію фільварків, збільшення податків, доведення панщини до 5-6 днів на тиждень. Селянство стало повністю безправним. Очевидець Г.де Боплан писав: «Багатим селянам в цей час жилося гірше, ніж галерним невільникам». Посилювалась також експлуатація міського населення. Життя основної маси козацтва було тяжким. Вони зазнавали постійних утисків з боку магнатів, шляхти, королівської адміністрації. Після Берестейської унії 1596 року польська шляхта планомірно і цілеспрямовано здійснювала національний та релігійний гніт, намагаючись знищити все українське. Український народ не отримав жодних політичних прав. Отже, виникла загроза існуванню українського народу як історичної спільноти.

Вчитель нагадує, що в надрах суспільства вже визрів вибух повстання проти польських гнобителів. Український народ, що відчував свою громадську і людську гідність не міг залишатися в рабстві і приниженні. І з’явилася об’єктивна потреба у визначному діячеві, керівникові такої боротьби, який би її очолив.

Таким лідером нації став Богдан Зіновій Хмельницький. Учні знайомляться з біографією Б.Хмельницького, яку пропонує учень (повідомлення задане додому на попередньому уроці). Учень підкреслює, що Хмельницький розумів, що трагічна доля України активізувала всі верстви українського суспільства, а його особиста трагедія підштовхнула його до початку ретельної підготовки до повстання.

Учні самостійно опрацьовують матеріал у підручнику (О.К.Струкевич «Історія України с.103-104) і записують в зошиті послідовність Б.Хмельницького до повстання.

Вч.       В результаті проведеної підготовки стало можливим перейти до більш рішучих дій:

-         Б.Хмельницький вимагав від коронного гетьмана М.Потоцького вивести з України «урядові війська і скасувати «Ординацію Війська Запорозького».

-         В цей час головні польські сили під командуванням М.Потоцького і польського  гетьмана М.Калиновського розташувалися між Чигирином і Черкасами ( учні слідкують по карті на дошці і атласом).

-         Скориставшись стратегічною помилкою М.Потоцького - поділ польських  військ на окремі частини, повстанці і загін татар Тугар-бея атакували поляків в урочищі Жовті води і змусили їх укріплюватися.

-         Подальші події учні спостерігають по схемі в підручнику (с.105), переносять її в зошит, пояснюють стратегію бою, результат.

Аналогічно розглядається битва під Корсунем 16 травня 1648 року. Після обговорення бою, запитується «історичне джерело», ст..106, учні дають відповідь на питання до документа.

 

Потім висвітлюються події:

-        Вступ козацького війська до Білої Церкви, яку Б.Хмельницький зробив своєю резиденцією, звідси він оголошував Універсали, закликаючи населення братися за зброю.

При цьому учениця знайомить присутніх з повідомленням про Білу Церкву тих часів і її місце в планах Б.Хмельницького.

-         Біла Церква була останнім містом, де стояв реєстровий козацький полк. Він перейшов на бік повсталих.

-         Козаки вважали це місто за «стару границю своїх земель».

-         Більшість походів Б.Хмельницького в ході визвольної війни починалися від Білої Церкви.

( учні наносять на контурну карту Білу Церкву, Жовті Води, Корсунь; позначають стрілками напрям походу козацького війська).

Вч.       Протягом літа 1648 року на території Правобережної України розгорнулися антипольські повстання, які змінили українське суспільство. Селянство проганяло шляхту і оголошувало свободу; відкривали міські брами перед козаками.

Польський сейм проголосив війну козакам, польське військо зібралося на Волині. Гетьман Хмельницький мобілізував 100-110 тис. козаків і прибув до с. Пилявці. Регіментарями (воєначальниками) були призначені В. Заславський, А. Конєцпольський, М. Острог. (учні записують в зошит пояснення терміна «реґіментар» (с.108), зачитують «історичний факт», переносять в зошит схему битви (с. 110), обговорюють наслідки бою. (виписують у зошит).

 

2. Вчитель. Після перемоги під Пилявцями козацькі війська рушили на захід. Старшинська рада вирішила домогтися від Польщі поступок не тільки для козаків, а й для всієї України надання Україні статусу третього рівноправного члена Речі Посполитої.

               Польща переживала період політичної кризи, пов`язаної з боротьбою за владу після смерті Владилава IV. Б. Хмельницький вирішив втрутитися в процес визначення кандидатури короля. Гетьман усвідомлював, що польські політики на це не погодяться. Таку згоду можна було вибити лише силою козацької зброї.

                Учні знайомляться з матеріалами, що розповідають про облогу Львова; 2історичним фактом» (с. 111), облогою Замостя і планами гетьмана щодо наступу на Варшаву чи Краків. В цьому пункті учні знаходять відповідь на проблемне запитання.

Вчитель

                Відповідно ситуації, що склалася, козацьке військо повернулося на Правобережжя. Перед гетьманом стояло питання створення власної держави. Він приступив до роботи по створенню козацької держави.

Богдан Хмельницький 17 грудня 1648 р. прибув до Києва, де урочисто був зустрінутий народом. Студенти і викладачі Києво-Могилянського колегіуму вітали його «як Мойсея рятівника і визволителя народу від польського рабства».

Єрусалимський патріарх Паїсій надав Хмельницькому титул «Найсвітлішого князя Русі». В день народження (27 грудня), коли гетьман причащався в церкві, на його честь стріляли з гармат. Це все свідчило про надзвичайну популярність гетьмана і впевнювало в правильності цого курсу на створення і розбудову Української козацької держави.

3.Вчитель   Протягом кінця 1648- початку 1649 рр. Б. Хмельницький розробив програму розбудови Української козацької держави.

           Учні читають «Програму розбудови Української козацької держави».

Відповідають на запитання:

 1. Назвіть напрями розбудови держави
 2. Схарактеризуйте складові державної програми

      Б. Хмельницького.

Підсумовуючи урок, вчитель повертається до проблемного питання, вибірково  перевіряє роботу учнів з контурною картою, виставляє оцінки за роботу на уроці.

Вчитель

Отже, перший рік Національно-визвольної війни був ознаменований успішно проведеними бойовими операціями козацького війська. Насувалися нові битви, нові випробування.

 

Домашнє завдання: опрацювати параграф 15(п.4,5), параграф 16, зробити опис однієї з битв (користуючись схемою).

 

 

 

 

Використана література

 1. Довідник з історії України (А-Я): Посібник для середніх загальних навчальних закладів/за загальною редакцією І. Підкови, Р. Шуста.- 2-е видання доопрацьоване і доповнене.- К.: Ґенеза, 2001 – с. 78, 367-368, 485, 513
 2. Власов В. Історія України, 8 кл. Підручник/ Власов В. К.: Ґенеза, 2004.- с. 95, 102, 103, 105
 3. Струкевич О.К., Романюк І.М., Пірус Т.П. Історія України, 8 кл. Підручник/ Струкевич О.К., Романюк І.М., Пірус Т.П. – К.: Грамота, 2008.- с. 93-101

 

 

 

 

 

 

 

Додаток І

 

Історичний диктант

 1. Назва події, яка відбулася 15 травня 1630 року, описана в однойменному творі Т.Шевченка                                                                                                                                 -«Тарасова Ніч»
 2. Укріплений пункт на кордоні, передня варта                                                                                   -форпост
 3. Видатний козацький гетьман, дипломат, полководець і державний діяч, домігся збільшення козацького реєстру до 40 тис. осіб                                                                          -П.Конашевич-Сагайдачний
 4. Ватажок козацького повстання, очолив масштабне повстання на Київщині і Брацлавщині, Волині, Білорусі                                                                                                                -Северин Наливайко
 5. У якому році відбулося селянсько-козацьке повстання, в ході якого було здобуто Білу Церкву                                                                                                                                         -1591-1593 рр.
 6. Дорогоцінні знаки старшинської влади: булава, пернач, і т.д.                                                         -клейноди
 7. Назва союзної державної влади, що виникла влітку 1569 року                                                       -Річ Посполита
 8. Назва шляхетського ополчення в Польщі                                                                                          -посполите рушення
 9. Вільна людина                                                                                                                                     -козак

10.  Парламент, що представляв у Речі Посполитій владу шляхти і магнатів                                       -сейм

11.   Острів, де Д.Вишневецький спорудив фортецю, що стала прообразом майбутніх січей -Мала Хортиця

12.  Військово-адміністративна одиниця Запорозької Січі, що складалася з кількох сотень козаків                                                                                                                                          -курінь

 

 

Додаток 2

Чому козацька армія не пішла на Краків і Варшаву?

- Хмельницький не ставив за мету похід вглиб Польщі, оскільки розумів, що вступ його армії згуртував би всі стани польського суспільства і підняв би їх на визвольну війну.

 

Автор:

Андрусенко Ліана Сергіївна,

вчитель історії СПМШ  І-ІІІ ступенів №16

ім.М.О.Кириленка м. Білої  Церкви

 

Джерело http://bestlessons.at.ua

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.07 сек. 2,677,124 унікальних відвідувачів