August 08 2020 21:17:35
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Тема уроку: Кіммерійці та скіфи на території України

Тема уроку: Кіммерійці та скіфи на території України

 

Мета: - розширювати і поглиблювати знання учнів про період залізного віку;

-         розкрити особливості суспільного розвитку племен кіммерійців та скіфів у період ранньої залізної доби;

-         з’ясувати причини появи майнової та соціальної нерівності, появи найдавніших держав на території України;

-         розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки, будувати структурно-логічні схеми, працювати з історичними текстами;

-         познайомити з поняттями й термінами: «залізна доба», «кочовики», «Велике переселення народів», «кіммерійці», «скіфи», «нерівність», «пектораль»;

-         формувати стійкий інтерес учнів до вивчення історії, виховувати повагу та захоплення історичним минулим України.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, картки, друковані завдання – положення, зображення пекторалі з кургану Товста Могила,  карта України, атласи.

Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть:

-         визначити особливості суспільного розвитку племен кіммерійців та скіфів у період ранньої залізної доби;

-         описувати спосіб життя кочових племен;

-         висловлювати судження щодо  причин появи майнової та соціальної нерівності, появи найдавніших держав на території України;

-         показувати на карті територію проживання кіммерійців та скіфів;

-         будувати логічні ланцюжки;

-         пояснювати  поняття й терміни: «залізна доба», «кочовики», «Велике переселення народів», «кіммерійці», «скіфи», «нерівність», «пектораль».

 

Х  І  Д     У  Р  О  К  У

І. Організаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація знань учнів

Фронтальна бесіда  з учнями за питаннями:

 • Якими були наслідки «неолітичної революції?
 • Який метал і чому почали обробляти першим?
 • Чому в період енеоліту панівне становище все ще належало кам’яним знаряддям?
 • Які основні досягнення людини за неолітичної доби?
 • Трипільська культура отримала свою назву…
 • Яку територію займали трипільці?
 • Які особливості господарювання дозволяли трипільцям жити великими поселеннями?
 • На ваш розсуд, які елементи культурної спадщини трипільців збереглися в українців до сьогодні?

Перевірка виконання письмового завдання у зошиті: один учень виконує його на дошці. Підсумок.

ІІІ. Мотивація пізнавальної діяльності учнів

Характеризую зміни, що відбулися у виробництві внаслідок використання залізних знарядь праці. Акцентую  увагу учнів на вплив залізних знарядь праці на суспільний устрій, підвести до розуміння причин майнової диференціації суспільства, появи класів та утворення держави.

Метод «Мікрофон»

Учні висловлюють припущення щодо того, як вплинуло відкриття заліза на життя суспільне й господарське. Думки учнів учитель записує на дошці. Після того, як всі бажаючі висловляться, пропоную  записаних на дошці суджень побудувати логічний ланцюг: «Вплив відкриття заліза на суспільне й господарське життя суспільства».

Відкриття заліза

Зростання продуктивності праці

 

Розвиток

  

 


торгівлі

 

 

Виникнен-ня майнової нерівності

Перехід від родової до сусідської общини

Виникнення держави

 

Висновок: ( роблять учні)

Поява заліза в Україні збіглася з приходом кочовиків зі сходу, спричиненим «Великим переселенням народів» на початку І тис. до н.е.

Робота з історичною картою.

 

IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Робота в  групах. Клас об’єднується у 3 великі групи. Нагадую про  правила роботи у групах.

Завдання: Прочитати матеріал підручника, використати додатковий матеріал, який є на картках, краєзнавчий матеріал знайдений у засобах масової інформації чи краєзнавчому музеї та  заповнити таблицю на дошці.

1-а група. Кіммерійці: походження, розселення, заняття.

 2-а група. Скіфи: походження, розселення, заняття.

3-я група. Скіфи: суспільне життя, з ким воювали.

Опрацьовані питання учні презентують перед іншими групами. Звертаю увагу, щоб учні вміли виділяти головне, для чого необхідно дивитися в таблицю, яку кожна група заповнює після обговорення. Пропоную учням вибрати та зачитати фрагменти з творів Геродота, Гіппократа про заняття та побут кочових народів.

 

Час існування на території України

IX-VII ст. до н. е.

VII-III ст. до н. е.

Населення

Кіммерійці

Скіфи

Територія, яку займали

Північне Причорномор’я, Крим, Тамань

Прикубанські степи, Північний Кавказ, Північне Причорномор’я

Основні заняття

Кочове скотарство (конярство), орне землеробство, ремесло (обробка заліза), торгівля

Кочове скотарство, орне землеробство, ремесло, торгівля

Суспільне життя

Військово-політичні союзи племен, перехід до станово-класового суспільства, рабство

Розподіл на три групи населення: скотарів, землеробів, царів. Влада належала царям та заможній племінній верхівці

З ким воювали

Урарту, Ассирія, Фрігія, Лідія, Скіфи

Перський цар Дарій І, Македонський цар Філіп ІІ, Мідія, Лідія, сармати

Доповнюючи розповіді учнів акцентую увагу на території розселення цих народів ( робота з картою). Звертаю увагу на особливості державності цих народів і її рабовласницький характер.

Фізкультхвилинка, виконання вправ для зняття втоми очей.

З’ясування рівня духовного життя за пам’ятками матеріальної культури.( розвиток історичного мислення засобами наочності). Пропоную учням уважно розглядають скіфську пектораль.

 

Образна наочність: фотографічне зображення скіфської пекторалі з кургану Товста моги

Учень розповідає з додаткової літератури історію розкопок кургану Товста могила.

На парті завдання для аналузу фотографічного зображення:

 1. Уважно подивіться на пектораль. Ви бачите, що майстер поділив її чотирма золотими крученими джгутиками на три яруси ( частини) Звернуть увагу на те, що зображено на кожному ярусі.

А) Згадайте відомі Вам міфи Передньої Азії, Єгипту, Стародавньої Греції про створення світу.

Б) Спробуйте обґрунтувати таку будову пекторалі, тобто поясніть значення кожного ярусу та їх єдність.

 1. Знайдіть центр першого ( верхнього) ряду пекторалі. Ви бачите, які два скіфи шиють одяг з овечої шкури.

А) Пригадайте, що символізує овеча шкура в давньогрецькій міфології та  слов’ян ( наприклад, коли її одягають під час колядування)

Б) Визначте її символічне значення в цьому шедеврі скіфської культури.

 1. Розгляньте, які ще сцени зображено у верхньому ярусі.

А) З’ясуйте, що спільного в композиції цього ряду.

Б) Яка в ньому провідна ідея?

 1. Дослідіть другий ( середній) ярус. Почніть з центра і встановіть:

А) Що об’єднує композицію?

Б) Яку ідею вона відображає?

 1. Нарешті, третій ряд. Уважно огляньте елементи сюжету, вони по – різному відображають одне й те саме.

А) З’ясуйте, що саме.

Б) Яку думку викладає автор у мотиви нижнього ряду?

 1. Зробіть ( кількома словами) узагальнення, що і як відтворив майстер у пекторалі з Товстої могили.

V. Закріплення знань

 

Якщо клас більш підготовлений , пропоную роботу з текстами історичних джерел:

 

Уважно прочитайте документи, дайте відповіді на запитання:

І група:

 

Документ

 

З «Одіссеї» Гомера про кіммерійців

 

Врешті дісталися ми течій глибоких ріки Океану.

Там розташовані місто й країна людей кіммерійських,

Хмарами й мглою вповиті. Ніколи промінням ласкавим

Не осяває їх сонуе в блакиті ясній світлодайне,

Чи від землі воно йде у зоряні неба глибини,

Чи повертається знов до землі з неосяжного неба,-

Ніч лиховісна там вічно нещасних людей окриває.

 1. Що вам відомо про автора джерела?
 2. Хто такі кіммерійці? Коли і звідки вони прийшли на територі. України?
 3. Як автор джерела описує природні умови території, на якій проживали кіммерійці?
 4. Якими були основні заняття кіммерійців?

 

 

ІІ група:

 

Із поеми Л.Костенко «Скіфська одіссея» про військове мистецтво кіммерійців та їх витіснення скіфами

Колись до них жили тут кіммерійці,

Ті, що про них писав іще Гомер,

А що найперш згадали ассирійці,

В клинописах ще хтозна – яких ер.

Це був народ такої сили й гарту,

Що їх ніхто подужати не міг.

Трясли Ефес, ходили на Урарту,

Від них погиб і цар лідійський -  Гіг.

Але і їх довів чи не до стресу

Вогонь жертовний богові Аресу.

От кіммерійці здумали прощатись,

Наслухані про скіфську силу й лють.

Одні вважали: - Треба захищатись! –

А другі: - Ні, вони нас переб’ють.

Одна казали, що не ступить ворог,

Що треба землю захищать свою.

А другі: - Ет, ну що земний цей порох?

Ми знайдем інший в іншому краю.

Відтак дві групи не дійшовши згоди,

Зробились між собою антиподи.

Та зброю повихоплювавши з піхов,

самі себе так встигли перебить,

що як прийшли вже скіфи, то вже скіфам

було по суті нічого робить.

 

 1. Використовуючи поданий уривок визначте напрямки походів кіммерійців.
 2. Хто такі скіфи? Коли вони з’явилися на території сучасної України?
 3. Що ви дізналися з наведеного уривка про загарбання кіммерійських земель скіфами? Наскільки вірогідним, на вашу думку, є поданий переказ Геродота?

 

ІІІ група:

З «Історії» Геродота про скіфів

 

19. На схід від цих скіфів – землеробів, якщо перейти ріку Пантікап, у тій країні мешкають кочовики, також скіфи, які нічого не сіють і не обробляють землі. Уся ця країна позбавлена дерев, за винятком Гілеї. Ці кочовики живуть на схід від відстані чотирнадцяти днів шляху і доходять до річки Герра.

20. За Герром простягається країна, що називається царською, скіфи, які в ній живуть, найхоробріші та найчисленніші та вони вважають інших скіфів своїми невільниками. Вони на півдні сягають аж до Тавріки, а на схід - до рову, що, як я сказав, прокопали народжені від сліпих, і до гавані на Маєтідсбкому озері, що називається Кремни. Деякі інші частини їхньої землі доходять до ріки Танаїда. Вище на північ від царських скіфів мешкають меланхлайни, наскільки я знаю, є болота і незалюднена країна...

59. … Що ж до іншого то звичаї в них такі. Богів вони шанують лише таких:найбільш за всіх – Гастію, потім Зевса і Гею, яку вважають за дружину Зевса. Після них – Апполона, Афродіту, Уранію та Арея. Цих богів шанують усі скіфи, а ті, що називають їх царськими скіфами, приносять жертви ще й Посейдонові…

61. Оскільки в скіфській землі не вистачає дров, то тамтешні мешканці вигадали ось що, щоб варити м’ясо. Коли вони остаточно обдеруть шкуру тварини, знімуть м’ясо з кісток, потім, якщо вони мають казани, а тамтешні казани дуже нагадують лесбоські кратери, лише вони далеко більші за них, кидають у них м’ясо і після цього розпалюють під казаном кістки жертовних тварин і варять м’ясо. Але коли вони не мають казанів, то закладають усе м’ясо в шлунки тварин, наливають туди води і під шлунками запалюють кістки. Вони горять дуже добре, а в шлунках тварин уміщується все м’ясо без кісток. І в такий спосіб сам бугай варить своє м’ясо, а також і всі інші тварини кожна варить своє м’ясо…

64. Щодо їхніх звичаїв на війні, то встановлено таке: першого ворога, якого вб’є скіф, він п’є його кров, а скількох інших він ще вб’є, то приносить до царя їхні  відтяті голови. За кожну голову йому дозволяється одержати щось із трофеїв, а якщо не принесе голови, це йому не дозволяється …

 

 1. Коли жив та ким був автор даного джерела?
 2. Які скіфські племена називає у своїй праці Геродот? Де вони розселялися?
 3. Поміркуйте, чи можна скіфів вважати єдиною етнічною спільнотою? Про що свідчить їхня етнічна строкатість?
 4. Яке враження справила на вас розповідь про те, як «бугай сам варить своє м’ясо»? Про що свідчить таке раціональне приготування скіфами їжі?
 5. Що ви дізналися з джерела про військові традиції скіфів?
 6. Якими були вірування скіфів?

 

Варіант ІІ.

 

Пропоную тести (друковані), з яких учні мають вибрати ті, що стосуються кіммерійців (К), і ті, що стосуються скіфів (С) або й тих, й інших.

 1. Ховали померлих царів у курганах. (С)
 2. Їм належить першість у використанні коней для верхової їзди. (К)
 3. Воювали з Урарту. (К)
 4. Вважали, що походять від Геракла та Діви-Змії. (С)
 5. Пектораль. (С)
 6. Першими почали використовувати кінську збрую. (К)
 7. На нашій території перебували у IX-IV ст. до н. е. (К)
 8. Скотарі-кочовики. (К, С)
 9. Воювали з Дарієм І у VI ст. до н. е. (С)

10. Прийшли зі Сходу. (К, С)

11. Про них написав книгу Геродот. (С)

12.  «Кобилодоїльці». (К)

VІ.Підсумок уроку

Бесіда:

-         Що нового Ви дізналися на уроці?

-         Які нові знання отримали?

-         Якими вміннями оволоділи?

-         Чи всі види робіт, які виконувалися на уроці, є зрозумілими?

-         Чи сподобався урок? Якщо ні, то чому?

VIІ. Домашнє завдання

Опрацювати  параграф 19 підручника „Історія стародавнього світу” автори С.О.Головко, С.В.Костирко;

достатній рівень: виконати завдання №8 стор.105;

 високий рівень - виконати задачу:

Задача. Учені встановили, що по-скіфські слово «вода» звучить як «дан», «дно». Спробуйте за допомогою карти знайти назви річок, в яких використовується це слово, і за їх допомогою визначити території, на яких жив цей народ.  

 

Учитель історії Ситнік Тетяна Михайлівна 

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.02 сек. 2,646,296 унікальних відвідувачів